Geef boeren de keus en sla twee vliegen in één klap

Amsterdam 13 mei 2020 – In een brandbrief roept Greenpeace het kabinet vandaag op duidelijke groene voorwaarden te stellen aan financiële steun voor de landbouw tijdens de coronacrisis. De oproep is een directe reactie op de 650 miljoen euro die het kabinet zonder enkele voorwaarden aan de sierteelt en fritesaardappelsector heeft verstrekt, terwijl juist de sierteelt grootverbruiker is van gif en daarmee bijdraagt aan de natuurcrisis. Door staatssteun aan de landbouw tweeledig te maken kan het kabinet twee vliegen in één klap slaan, stelt de milieuorganisatie. De opties voor bedrijven die vragen om financiële steun zien er volgens Greenpeace als volgt uit: 

  1. Ontvang financiering om onderdeel te worden van de groene toekomst – wat betekent een omslag naar ecologische landbouw, of
  2. Kies voor warme sanering. Er zou dan ook geen geld moeten worden gestoken in het in stand houden van de industriële veehouderij. 

Krimp onvermijdelijk
Krimp van sectoren is onvermijdelijk om klimaat- en stikstofdoelstellingen te halen schrijft Greenpeace in de brandbrief. Daarnaast is de verwachting dat de landbouw nog jaren last zal hebben van een stokkende export door uitval van de vraag uit het buitenland. Door nu te beginnen met het opkopen van boerenbedrijven met de hoogste milieubelasting, zal de duurzaamheid van de gehele sector snel toenemen en wordt het probleem van marktoverschot direct aangepakt, luidt het advies van de milieuorganisatie.

“Het is ondenkbaar dat we de intensieve landbouw overeind houden met belastingcenten van de burger”, aldus Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland. “Juist de intensieve veehouderij brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Veel dieren op een kluitje vergroot het ontstaan en de verspreiding van infectieziekten als corona. Als maatschappij staan we sectoren bij om samen door de coronacrisis te komen, maar niet ten kosten van het klimaat en de natuur. Door nu de miljardensteun in een toekomstbestendig landbouw beleid te investeren, behaal je winst in de toekomst”,

Steunmaatregelen voor groene boeren
Boeren die door willen gaan, moet het kabinet helpen verduurzamen. Door bijvoorbeeld alleen subsidies te verstrekken aan boeren die de omslag maken naar ecologische landbouw pleit Greenpeace. PlanetProof certificering zou een minimale eis moeten zijn voor de sierteelt. Coronasteun kan dan worden aangeboden als lening die wordt kwijtgescholden wanneer de boer zijn afspraken voor een duurzamere productie nakomt. Daarmee wordt een nodige stap gezet in het zowel economisch als ook ecologisch gezond maken van het Nederlandse landbouwsysteem. 

Omslag naar ecologische landbouw levert miljarden op
Uit het Betaalbaar Beter Boeren plan van Greenpeace blijkt tevens dat de omslag naar ecologisch boeren haalbaar en betaalbaar is. Het rapport stelt dat het de maatschappij jaarlijks gemiddeld ruim 1 miljard euro oplevert aan voorkomen schade voor klimaat, natuur en gezondheid. Alleen al in 2018 werd de maatschappelijke schade van de veehouderij op 6,6 miljard euro geschat door adviesbureau Ecorys.

————————————–

Noot voor de redactie

  • In dit factsheet toont Greenpeace de belangrijkste feiten & cijfers en ontwikkelingen met betrekking tot steunmaatregelen voor de landbouw in tijden van corona.

Contact:

Persvoorlichting Greenpeace, [email protected], 06-21296895