Miljarden euro’s worden nu vrijgemaakt. Ik wil dat deze noodinvesteringen slim gebruikt worden: we houden niet de grote vervuilers uit de wind, maar zetten we…

Doe mee

Via deze brief deelt Greenpeace haar zorgen over het missen van voorwaarden bij het verlenen van financiële steun in tijden van corona aan de Nederlandse landbouwsector.

Zowel op Europees als nationaal niveau lopen verschillende verzoeken voor (markt)steun (door o.a. de eendensector, de kalversector en mogelijk ook de melkveehouderij). Onlangs is er al 650 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de sierteelt en de fritesaardappelsector om omzetschade te compenseren. Het is echter onduidelijk hoeveel geld er al via tal van generieke regelingen aan de landbouw is verstrekt. Op Europees niveau is inmiddels een voorstel voor Europese steunmaatregelen voor het langer opslaan van zuivel, rundvlees en lamsvlees van kracht geworden waarvoor 76 miljoen euro beschikbaar wordt gemaakt.

Tegelijk stapelen de rapporten op die waarschuwen voor de gevolgen van de eenzijdige focus van onze landbouw op massaproductie voor de wereldmarkt en de noodzaak tot een systeemverandering. Drastische keuzes zijn nodig, zoals recent werd beaamd in de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. Nederland kan niet langer wereldspeler zijn en tegelijk klimaat- en natuurdoelen halen.

Uit recente beantwoording van feitelijke Kamervragen lijkt er echter nog geen enkele voorwaarde te zijn gesteld aan steunmaatregelen. Greenpeace doet hierbij een voorstel voor voorwaarden aan steunmaatregelen voor de landbouw.