Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse van onafhankelijk onderzoeksbureau Ecorys blijkt dat de omslag naar ecologisch boeren haalbaar en betaalbaar is. Sterker nog: het levert de maatschappij jaarlijks gemiddeld ruim 1 miljard euro op. 

NIEUW: Er is inmiddels een geupdate versie van de analyse van Ecorys gepubliceerd met een looptijd van 10 jaar.

Ecologische landbouw is goede business case

Met ecologisch boeren lossen we niet alleen het aandeel van de landbouw aan de stikstofcrisis op, maar pakken we ook andere hardnekkige problemen aan die worden veroorzaakt door de intensieve veehouderij. Ecologische landbouw is zelfs een goede ‘business case’

Doorgaan op de huidige weg heeft de maatschappij alleen al in 2018 6,6 miljard euro gekost. Dat is onder meer doorberekend in schade aan natuur, het klimaat en onze volksgezondheid. En hier zijn de kosten voor ontbossing in het buitenland nog niet in meegenomen. De uitkomsten van de analyse zijn samengevat in het plan Betaalbaar Beter Boeren.

115 miljoen koeien, varkens en kippen versus 17 miljoen mensen

Niet alleen onze natuur lijdt onder de enorme bergen stront van 115 miljoen koeien, varkens en kippen in Nederland. Grote delen van het Amazonegebied worden platgewalst om veevoer te verbouwen voor al deze dieren. De lucht die we inademen wordt vervuild, maar ook het water en de bodem.

Wetenschappers wijzen op de noodzaak van krimp van de veestapel. Ook voor de volksgezondheid: de uitstoot van fijnstof brengt schade toe en ook dierziekten zoals Q-koorts, waarmee tienduizenden mensen besmet zijn geraakt.

Het rapport ligt er: wat nu?

De bal ligt nu in Den Haag. Het kabinet moet lef en visie tonen en zo snel mogelijk aan de slag voor een transitiefonds. Een fonds voor boeren dat deze omslag mogelijk maakt. Ook moeten er regels worden opgesteld die ervoor zorgen dat de toekomstboer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.

download pdf