Meer dan de helft van afgedankte elektronica in Nederland verdwijnt met onbekende bestemming. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau CREM in opdracht van Greenpeace Nederland.

 

Voorkant rapport Bestemming Onbekend, Greenpeace-introductie bij het rapport
‘Een analyse van stromen elektronica-afval in Nederland’

Auteur: Greenpeace Nederland

Omschrijving: Zelfs de rijksoverheid maakt zich schuldig aan het ‘wegmaken’ van eigen elektronica-afval door het te verkopen aan handelaren, terwijl het tegen betaling zou moeten worden aangeboden aan erkende recyclingbedrijven. Greenpeace verwacht dat het giftige elektronica-afval van consumenten, bedrijven en de overheid vaak eindigt in ontwikkelingslanden waar de dump van elektronica zorgt voor ernstige milieu- en gezondheidsproblemen. Uit het rapport blijkt volgens Greenpeace dat het huidige inzamelsysteem voor elektronica-afval niet deugt.

Greenpeace eist dat elektronicaproducenten individueel verantwoordelijk worden gesteld voor het inzamelen en recyclen van hun eigen producten.

Lees ook het hele rapport
Een analyse van de stromen elektronica-afval in Nederland

Of download de PDF:

Aantal pagina’s: 4

bestemming_onbekend