De Amazone wordt ook wel het grootste en meest biodiverse tropische regenwoud genoemd. Maar wat is biodiversiteit precies en waarom is het zo belangrijk? 

Biodiversiteit in het kort

Biodiversiteit is de term die wordt gebruikt om de verscheidenheid van het leven op aarde aan te duiden. Het gaat om de verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen en schimmels, het genetisch materiaal dat zij bevatten, de levensgemeenschappen die zij vormen en de ecosystemen waarin zij leven. En het is precies deze diversiteit en de interactie tussen verschillende soorten die het leven op onze planeet mogelijk maakt. 

Zonder biodiversiteit geen leven

Zonder planten zouden we bijvoorbeeld geen zuurstof hebben. Zonder bijen en andere insecten zouden we geen gewassen hebben, en dus geen voedsel. Zonder schimmels zouden we de ontbinding en recycling van organische materialen niet hebben. 

Maar we brengen dit biologische evenwicht ernstig in gevaar. Volgens het IPBES* wordt ongeveer 1 miljoen dier- en plantensoorten in de wereld met uitsterven bedreigd en het grootste deel is te wijten aan menselijk handelen. Ook de biodiversiteit in de Amazone heeft zwaar te lijden. Het meest biodiverse tropische regenwoud ter wereld wordt ernstig bedreigd door ontbossing voor met name vlees, mijnbouw en landbouw en de daaruit voortkomende bosbranden.  

Biodiversiteit in de Amazone

De Amazone is een van de meest biodiverse gebieden op aarde. In het Amazonewoud schuilen duizenden soorten planten en dieren, waarvan een groot deel nog niet eens ontdekt is. Zo hebben wetenschappers alleen al in de afgelopen vier jaar meer dan 600 nieuwe soorten planten en dieren in de Amazone ontdekt. Al die soorten maken onderdeel uit van ecosystemen die impact hebben op ons leven. 

Titi monkey (genus Callicebus). Foto: Valdemir Cunha/Greenpeace.

Hoe meer we natuurlijke ecosystemen vernietigen, zoals door ontbossing, hoe meer wilde dieren ziektes over kunnen dragen op mensen, die vervolgens weer kunnen leiden tot pandemieën, zoals Covid-19. Een feit waarvoor al jaren door de wetenschap wordt gewaarschuwd

Een sterke en gezonde biodiversiteit komt ons allemaal ten goede. Daarom is het noodzakelijk dat we de Amazone beschermen. Als wij de natuur beschermen, dan beschermt de natuur ons. 

*Het IPBES – Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services – is een onafhankelijk orgaan tussen verschillende overheden. Het is in 2012 in het leven geroepen door meer dan 130 verschillende landen en een aantal VN-organisaties.

Doe mee