De Tweede Kamer spreekt begin december over het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering. Samen met andere natuur- en milieuorganisaties geeft Greenpeace NL de Tweede Kamer mee welke aanpassingen van het wetsvoorstel wij noodzakelijk achten om de achteruitgang van de natuur zo spoedig mogelijk te stoppen en om te buigen in herstel.

We bepleiten al geruime tijd dat Nederland met het huidige wetsvoorstel niet voldoet aan de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Daarmee is het wetsvoorstel ons inziens niet juridisch houdbaar. In de kern is het gevolg hiervan dat dit kabinet de komende jaren weliswaar 3 miljard euro uittrekt voor natuurherstel, maar de stikstofkraan grotendeels en vrijblijvend open laat. Dat is niet alleen zonde van publieke middelen en de inspanningen van natuurbeheerders, het leidt uiteindelijk ook niet tot de voor de bouw, de agrarische- en vervoerssector en het bedrijfsleven noodzakelijke ontwikkelruimte.