Grote verschuivingen op groene elektronicalijst

Amsterdam, Nederland — Philips ruimt zijn eigen electronica-afval niet op en doet te weinig om giftige stoffen uit producten te verwijderen. Het Nederlandse bedrijf staat bijna onderaan op de nieuwe internationale Guide to Greener Electronics van Greenpeace [1] . De nieuwe groene ranglijst voor elektronicaproducenten toont grote verschuivingen. Nokia was de beste, maar zakt naar de 9e plaats. Het inzamelsysteem dat Nokia zegt te hebben, blijkt in de praktijk niet te werken. Sony Ericsson is de nieuwe nummer 1 en Nintendo is het meest vieze elektronicabedrijf.

Greenpeace wil dat elektronicabedrijven alle giftige chemicaliën uitbannen en overal ter wereld het eigen afval inzamelen en recyclen. Gelukkig komen er steeds meer producten zonder het giftige PVC en broom op de markt. “De meeste elektronicabedrijven worden langzaamaan groener, maar Philips is één van de slechtste jongetjes uit de klas,” zegt Kim Schoppink, campagneleider giftige stoffen van Greenpeace Nederland.”

Nokia stond de vorige keer nog op nummer 1, maar is gezakt naar 9. Greenpeace testte het inzamelsysteem van Nokia in zes landen, waarvan Nokia zegt dat hun afgedankte mobieltjes daar kunnen worden ingeleverd. Dat bleek onmogelijk in vijf van de zes landen. Ook de inzamelingsclaim van Motorola bleek niet te kloppen in drie van de vier landen waar dit getest is.

Philips doet te weinig aan het uitbannen van PVC en broomhoudende vlamvertragers en neemt geen verantwoordelijkheid voor afgedankte Philips producten. Elektronica-afval wordt vaak gedumpt in ontwikkelingslanden. Daar veroorzaakt het giftige afval grote milieu- en gezondheidsproblemen. De meerderheid van de bedrijven heeft inmiddels toegezegd PVC en broomhoudende vlamvertragers volledig uit te bannen. Steeds meer bedrijven zetten producten zonder schadelijke materialen op de markt. Apple, Panasonic, Samsung, Sharp, Sony and Toshiba hebben onlangs nieuwe producten op de markt gebracht met weinig of zonder de schadelijkste chemicaliën.

Greenpeace wil dat elektronicabedrijven alle giftige stoffen uitbannen en overal ter wereld het eigen afval inzamelen en recyclen. Alleen dan komt er een einde aan de wereldwijde problemen die veroorzaakt worden door giftig elektronica-afval.

[1] De Guide to Greener Electronics wordt driemaandelijks in 11 talen uitgegeven door Greenpeace. In deze zesde versie zijn Philips, Sharp, Nintendo en Microsoft, marktleiders op gebied van TV en spelcomputers, voor het eerst opgenomen in de groene lijst. Zij blijken nog maar weinig te doen aan het verwijderen van gifstoffen en het inzamelen van hun afgedankte producten. De ranglijst staat op www.greenpeace.nl/greenerelectronics