Greenpeace is uitgenodigd voor deelname aan het Ronde Tafel Gesprek over de stikstofproblematiek in de Tweede Kamer op 21 juni. Hiervoor hebben wij een position paper opgesteld. Daarin onze positie t.a.v. de huidige aanpak van de stikstofproblematiek, de aanleiding van onze sommatie en een aantal handvatten waarmee de problematiek op een juridisch houdbare en integrale wijze kan worden aangepakt.