De Europese Commissie presenteerde op 14 juli 2021 het ‘Fit For 55’ klimaat- en Energiepakket. Dit pakket bevat de concrete uitwerking van de Europese Green Deal die vorig jaar op hoofdlijnen werd vastgelegd. Daarin werd afgesproken dat de EU de uitstoot van broeikasgassen in 2030 heeft teruggebracht met netto 55% ten opzichte van 1990. Het Fit For 55- pakket gaat om een herziening van een aantal Europese richtlijnen.
Op 29 juli 2021 stuurden we samen met de Jonge Klimaatbeweging, Milieudefensie, Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties een duiding van de wetswijzigingen en wetsvoorstellen aan de Tweede Kamer.