<object class="wp-block-file__embed" data="https://www.greenpeace.org/static/planet4-netherlands-stateless/2021/10/6f7b42f9-memo-vaste-commissie-voor-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-kdws.docx.pdf" type="application/pdf" style="width:100%;height:600px" aria-label="Insluiting van 6f7b42f9-memo-vaste-commissie-voor-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-kdws.docx
6f7b42f9-memo-vaste-commissie-voor-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-kdws.docx

Op 14 oktober vond de technische briefing plaats over de policybrief “Uitweg uit de stikstofcrisis”. Door de uitleg die tijdens deze bijeenkomst door het PBL aan het begrip Kritische Depositie Waarde (KDW) werd gegeven, in relatie tot de verplichtingen die voortvloeien uit de Europese Habitatrichtlijn, is mogelijk onduidelijkheid ontstaan over de rol van de KDW in natuurbeleid en de noodzaak van de vermindering van stikstofdepositie.