Maak Toekomst staat voor vrienden maken, plezier maken, en trouble maken. Met het straatkunstproject Koning van het Grasland hebben we dat gedaan! In nauwe samenwerking met STRAATmuseum – pas verkozen tot beste museum van Nederland!  – en kunstenaar Collin van der Sluijs maakten we een 7 meter hoog kunstwerk ter ere van de grutto.

Van der Sluijs koos er zelf voor om de grutto te portretteren. Van alle grutto’s broedt 85% in de Nederlandse polders. Maar, door de steeds intensievere landbouw heeft de vogel het zwaar. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is de grutto-populatie met bijna 70% afgenomen. Momenteel staat deze weidevogel zelfs op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels.

Greenpeace & Artivism

Artivism, de combinatie van Art en Activism, speelde al een rol op de allereerste Greenpeace-reis in 1971, toen de bemanning een spandoek met symbolen voor ecologie en vrede op de zeilen van hun schip schilderden.

Straatkunst is een oude en beproefde vorm van vreedzaam verzet. Verzet tegen onrecht, misstanden en onderdrukking. Maar het is ook een krachtige vorm expressie; een manier van de kunstenaar om te tonen waar hij of zij voor staat.

Hope through Action

Koning van het grasland’ maakt ook deel uit van een groot internationaal project: Hope through Action. In 12 landen worden 12 muurschilderingen gemaakt, die aanzetten tot moed, hoop en actie voor een betere toekomst. De eerste muurschildering verscheen in september in Zürich.

Koning van het grasland‘ kwam tot stand in samenwerking met straatkunstmuseum STRAAT.

Samen maken we toekomst. Met lef. Met liefde. Met iedereen. Doe je mee?

Doe mee