Een nieuw landbouwakkoord vormt geen echte oplossing voor de vele urgente
problemen die binnen tien jaar onder controle moeten zijn. Het is tijd voor centrale regie. Wij verwachten van onze overheid dat het Regeerakkoord de ambities vastlegt om een ‘economisch en ecologisch duurzaam toekomstperspectief voor de landbouwsector’ mogelijk te maken.