Veel aandacht is gericht op het beschermen van het grootste en misschien wel bekendste regenwoud ter wereld: het Amazonewoud. Maar wist je dat grootschalige ontbossing ook in andere belangrijke natuurgebieden in o.a. Brazilië plaatsvindt? Ook die gebieden zijn de klos van de Europese honger naar bijvoorbeeld vlees en soja voor veevoer. 

Heb je bijvoorbeeld wel eens gehoord van de savanne Cerrado en het moerasachtige Pantanal? Deze grote natuurgebieden liggen net als de Amazone ook in Brazilië en zijn eveneens cruciaal voor de mensen en dieren die in deze gebieden leven én in de strijd tegen klimaatopwarming.

Ontbossing in Brazilië: ontdek wat er mogelijk verloren gaat

Lees hieronder meer over de onschatbare waarde van de Cerrado, Pantanal en het Amazonewoud, en ontdek wat er mogelijk verloren gaat als we niet in actie komen.

De Amazone, Cerrado en Pantanal zijn niet alleen bijzonder mooi vanwege hun rijke natuur, maar het zijn ook belangrijke natuurgebieden in de strijd tegen klimaatopwarming.

Amazonewoud: een grote CO2 opslagplaats 

Het Amazone regenwoud is goed voor de opslag van 13 keer de jaarlijkse wereldwijde emissies van fossiele brandstoffen. En ongeveer 10% van alle bekende dier- en plantensoorten van de planeet is te vinden in deze regio, inclusief vele bedreigde soorten en soorten die uitsluitend in de Amazone voorkomen. Het woud is een schatkamer aan leven, die nog altijd niet volledig in kaart is gebracht. Wist je dat er ieder jaar nog nieuwe soorten worden ontdekt?

Foto: Valdemir Cunha/Greenpeace.

Snelheid ontbossing Amazone in Brazilië neemt toe 

Het Amazonewoud krimpt door menselijk toedoen. Tot nu toe is 17% van het bosoppervlak verdwenen, dat is 17x Nederland! Tot 2008 was de oprukkende sojateelt een belangrijke oorzaak van ontbossing. Dankzij acties van onder andere Greenpeace is het sojamoratorium in het leven geroepen, waardoor de natuurverwoesting daar flink afnam. De laatste jaren nemen de snelheid waarop er ontbossing plaatsvindt in het Amazonewoud in o.a. Brazilië weer toe, met name om plaats te maken voor veeteelt. Zeker sinds het aantreden van Bolsonaro gaat de natuurverwoesting rap. Wist je dat de laatste ontbossingscijfers in Brazilië niet meer zo hoog waren sinds 2006?

Vee in een veeteeltgebied, naast een recent ontbost en verbrand gebied, in Candeias do Jamari, in de staat Rondônia. Foto: Valdemir Cunha / Greenpeace

De cerrado: huis van de jaguar

De jaguar, het gordeldier, de roze lepelaar, de miereneter of de tapir; allemaal bijzonder prachtige beesten die leven in deze meest biodiverse savanne ter wereld. Maar het gaat niet goed met de Cerrado.

Roze lepelaar (Platalea ajaja) in Brazilië is een van de vele soorten in de Cerrado die worden bedreigd door de uitbreiding van de agribusiness, gevoed door een hoge productie van soja en maïs voor de export. Foto: Victor Moriyama / Greenpeace
Zesbandig gordeldier (Euphractus sexcinctus), ook bekend als het gele gordeldier, in Miranda, Mato Grosso do Sul, Brazilië. Foto: Victor Moriyama / Greenpeace

Helft van natuurgebied Cerrado verwoest

Een eeuw geleden was de Cerrado nog net zo groot als half Europa; vandaag de dag is bijna de helft verwoest, grotendeels om plaats te maken voor enorme monotone sojavelden vol gif, en graaslanden voor koeien. Nog steeds verdwijnt iedere dag kostbare natuur om ruimte te maken voor de oprukkende landbouwindustrie. Wist je dat bijna de helft van alle Braziliaanse soja-importen uit deze regio komt, en dat er geen garanties zijn dat deze soja ontbossingsvrij is? 

Deze soja plantage in de Cerrado werd opgericht in 1975 en is uitgegroeid tot 305.000 hectare – drie keer zo groot als New York City. Foto: Victor Moriyama / Greenpeace

De Pantanal: één groot waterbassin

Ook over de Pantanal is een recordhoudend natuurgebied; het is ‘s werelds grootste draslandgebied! Ieder jaar tijdens het regenseizoen stroomt het gebied over en komt 80% ervan onder water te staan. Eigenlijk is het één groot waterbassin, midden in het Zuid-Amerikaanse werelddeel, dat water levert aan de hele regio.

Waterlelies in de Pantanal, Brazilië. © Markus Mauthe / Greenpeace
In 2020 verwoestten grootschalige branden meer dan 20% van de Pantanal-wetlands, in het middenwesten van Brazilië. © Leandro Cagiano / Greenpeace

Ontbossing in Brazilië: veeboeren betrokken bij bosbranden

In 2020 verwoestten grootschalige branden meer dan een kwart van de Pantanal-wetlands. Het langdurig uitblijven van regen in de regio, gepaard met een totale afwezigheid van beleid voor milieubescherming, veroorzaakte een ongekende crisis, die mensen en de rijke biodiversiteit van het bioom in gevaar bracht. Diverse veeboeren in de regio bleken betrokken te zijn bij deze branden. Uit eigen onderzoek bleek dat een aantal van die veeboeren leveren aan Braziliaanse vleesbedrijven zoals JBS en Minerva, die ook leveren aan Europa en Nederland.  

Tijd voor een Bossenwet

Helaas komen al deze prachtige en kostbare natuurgebieden en de mensen die er wonen in de verdrukking door de oprukkende vee- en soja-industrie. Guess what? Die sojabonen en het vlees waarvoor daar natuur wordt verwoest, komt ook de EU-markt op! Tijd voor een Bossenwet die niet alleen bossen, maar ALLE cruciale natuurgebieden beschermt. Een sterke Europese Bossenwet kan ervoor zorgen dat de natuurverwoesting voor onze producten stopt.