De transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem is zowel in ecologisch, sociaal en economisch opzicht urgent en noodzakelijk.

De natuur- en milieuorganisaties hebben een brief aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gestuurd. Daarin staan concrete aanbevelingen om invulling te geven aan perspectief voor een toekomstbestendige landbouw en boeren in Nederland.