Op zaterdag 11 maart protesteerden de boeren in Den Haag. In welk ‘kamp’ zit jij? Het ‘kamp van de boeren’ of het ‘kamp van de natuur?’ Dat is toch een onmogelijke vraag? Iedereen wil boeren in Nederland, zij zorgen voor ons eten. En je komt ook niet snel iemand tegen die zegt: “Wat mij betreft sterft alle natuur in Nederland lekker uit”. Die ‘zwart-wit’-kampen bestaan niet, maar in deze tijd lijkt dat soms wel zo. Dat zien wij graag anders.

Wij zoeken de middenweg door samen te werken met boeren en hen te ondersteunen in de omslag naar duurzame landbouw. In elk gesprek met de overheid blijven we het benadrukken: de boeren verdienen een eerlijke en rechtvaardige behandeling.

Op deze punten zijn wij het helemaal eens met de boeren! 

  1. Boeren zijn nodig 
  2. Boeren hebben recht op een goed verdienmodel 
  3. Boeren zijn niet als enige verantwoordelijk voor de te hoge stikstofuitstoot 
  4. Boeren hoeven de investering niet alleen te dragen
  5. Boeren zijn te lang aan het lijntje gehouden
Doe mee

1. Boeren zijn nodig

Boeren zijn keihard nodig binnen een toekomstbestendig voedselsysteem. Wij streven naar een wereld met juist zo veel mogelijk boeren! Je hoort ons steeds over ecologische landbouw. Dit betekent meer kleinschalige boerderijen met minder dieren. In dit nieuwe systeem controleren de boeren en consumenten de voedselketen, in plaats van de grote concerns die vandaag de lakens uitdelen. Deze overgang gebeurt niet zomaar. De overheid moet de randvoorwaarden scheppen die ecologische landbouw haalbaar maakt voor meer boeren, zoals een pot geld en eerlijke prijsafspraken voor duurzame producten. Juist nu liggen er dus veel kansen om gezamenlijk met boeren op te trekken! 

2. Boeren moeten genoeg geld verdienen aan hun werk

Supermarkten moeten stoppen boeren te laten concurreren op de laagste prijs en in plaats daarvan een goede meerprijs betalen voor duurzame producten. Zo kan de achteruitgang van de boerenstand worden gekeerd. Tegenwoordig leeft 38 procent van de boeren onder de armoedegrens. Na talloze prijzenoorlogen verdienen vooral de bedrijven die hebben ingezet op massale schaalvergroting een goede boterham, denk aan een veehouderij met honderden koeien, bergen koeienmest en dito stikstofuitstoot. Wij zeiden in 2020 al: “De eerste stap van de overheid moet zijn om supermarkten te stimuleren om binnen de keten afspraken te maken over een duurzaam aanbod.”

3. Boeren zijn niet de enige verantwoordelijke voor de stikstofuitstoot 

Snap jij dat er nog geen plannen liggen om andere grote vervuilers zoals Tata Steel en Schiphol te dwingen hun stikstofuitstoot te verminderen? Dit is begrijpelijkerwijs onverteerbaar voor boeren en wij steunen hen volledig in hun pleidooi dat alle sectoren moeten bijdragen. Schiphol is het bedrijf met de twee-na-hoogste stikstofuitstoot in Nederland. We zijn wel van de overheid gewend dat ze Schiphol een hand boven het hoofd houden. Dat moet nu echt ophouden. Daar voeren wij actie voor, onder andere door onze petitie “Geen uitzondering, ook Schiphol Group moet meedoen en stoppen met vervuilen!”. 

4. Boeren hoeven de investering niet alleen te dragen

Een boer heeft plannen om een oude melkveehouderij om te schakelen naar een boerderij met “minder koeien, wat varkens en kippen erbij, stroken groenteteelt in de volle grond.” Dat is toch de ultieme  droom voor banken, nu het zo duidelijk is dat dit de enige houdbare manier van veehouderij is? Niet te geloven dus, dat Rabobank de betreffende boer nul op het rekest gaf.

Banken horen boeren te helpen in deze noodzakelijke omslag. Dat is alleen maar rechtvaardig, want banken hebben dik geld verdiend aan de landbouw en hebben dus ook een verantwoordelijkheid in deze crisis. Veel boerenfamilies zijn afhankelijk van banken, die de omslag naar een duurzaam landbouwsysteem nu nog blokkeren. We roepen de Rabobank op mee te betalen aan het oplossen van de stikstofcrisis en te invester in ecologische landbouw.

5. Boeren zijn te lang aan het lijntje gehouden

Jarenlang zwalkend beleid van de overheid op jouw kostwinning, daar zou iedereen gefrustreerd van worden. Boeren hebben nu eindelijk recht op een eerlijk, duidelijk en duurzaam langetermijnperspectief. Geen valse hoop meer op technische foefjes, die boeren enkel op kosten jagen. Want om die technologische investering terug te verdienen, moet de boer nog meer vee houden, nog meer produceren.

Om er daarna achter te komen dat dit soort technieken, zoals emissievrije stalvloeren, niet het gewenste effect geven. Het is effectiever om direct een omslag te maken naar een ecologische manier van werken met een drastische krimp van de veestapel. Daarmee redden we de natuur en dragen we tegelijkertijd bij aan een beter klimaat. 

We hebben respect voor de boeren. Ze hebben in tijden van onduidelijk beleid en wisselende afspraken onafgebroken hard gewerkt om ons van voedsel te voorzien. Nu het systeem tegen de grenzen aanloopt, blijven we boeren steunen bij de noodzakelijke groene omslag. We zullen niet rusten tot de overheid en banken hen helpen bij het bereiken van een ecologische toekomst.