Onze zeven principes in een notedop:

1. Voedselsoevereiniteit

Beeld je een wereld in waar producenten en consumenten de voedselketen controleren, in plaats van de grote concerns die vandaag de lakens uitdelen. Er zijn kleinschalige boerderijen en bruisende lokale economieën nodig om een voedselsysteem op poten te zetten dat gezond is voor mens en planeet.

2. Boeren versterken

De ecologische landbouw hoort rurale gemeenschappen een goed inkomen te leveren. Zo wordt het platteland ontwikkeld, en armoede en honger bestreden. Kleine boeren hebben wereldwijd nog het meeste te lijden onder armoede en gebrekkige toegang tot voedsel.

3. Slimmere voedselproductie

Ecologische landbouw kan met een beperkte input het rendement opkrikken op plaatsen waardat het hardst nodig is, bijvoorbeeld in Afrika en Azië. Tegelijk is er actie nodig tegen het onduurzaam gebruik van voedselgewassen (denk aan de enorme voedselverspilling, onze hogevleesconsumptie en de valse oplossing van grootschalige biobrandstoffen).

4. Biodiversiteit

Een grote verscheidenheid aan gewassen zorgt voor een gezond ecosysteem dat je kan inzetten voor compostering, en natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten en ziekten. Teel daarom mét de natuur, niet ertegen.

5. Gezonde bodem

Het is perfect mogelijk de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren zonder chemicaliën. Ecologische landbouw beschermt de bodem tegen erosie, vervuiling en verzuring.

6. Zonder pesticiden

Giftige chemische pesticiden zijn een onnodig gevaar voor mens en natuur. Zo leveren veelbestrijdingsmiddelen risico’s op voor bijen, andere bestuivers en insecten die plaaginsectenopeten. Met ecologische landbouw kan je ziektes en onkruid beheersen zonder chemische pesticiden.

7. Klimaatbestendig

Biodiversiteit is belangrijk om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Een mix van verschillende bomen, gewassen en variëteiten op een veld houdt het water langer vast in debodem tijdens periodes van droogte, en vermindert de erosie bij overstromingen. Om binnen de grenzen van klimaat te kunnen werken betekent dat tegelijkertijd dat we drastisch minder dieren moeten gaan houden. Lees meer over onze visie op het vlees- en zuivelsysteem in 2050.

REPORT Food and Farming Vision (Engels)