Greenpeace-onderzoek: Sierteeltsector grootverbruiker van pesticiden die giftig zijn voor bijen

Amsterdam, 1 december 2014 – Meer dan een derde van de in Nederlandse tuincentra, doe-het-zelfketens en supermarkten verkochte bloemen, planten en bollen bevat verboden pesticiden. Liefst 79 procent bevat residuen van pesticiden die zeer schadelijk zijn voor bijen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van Greenpeace. Het TV-programma Kassa Groen besteedt vanavond uitgebreid aandacht aan dit onderzoek.

Een onafhankelijk laboratorium heeft tuinplanten, kamerplanten en snijbloemen onderzocht die worden verkocht bij GroenRijk, Life & Garden, Hornbach, Praxis, Gamma en Jumbo. De Nederlandse sierteeltsector blijkt grootverbruiker van illegale pesticiden: 36 procent van de bij deze zes winkels verkochte bloemen, planten en bollen bevat verboden bestrijdingsmiddelen. Bijen lopen groot gevaar door het pesticidegebruik in de sierteeltsector. Maar liefst 79 procent van de planten bevat residuen van middelen die zeer giftig zijn voor bijen. De kans is groot dat bijen tijdens de teelt aan deze middelen worden blootgesteld. Direct, omdat ze hun eten en drinken halen op de giftige planten, of indirect, via het afvoerwater van de kassen dat in het oppervlaktewater terecht komt.

Op de 105 onderzochte bloemen, planten en bollen werden 637 restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Eén bosje chrysanten bevatte 15 en één bosje rozen zelfs 21 verschillende soorten pesticiden.

In 68 gevallen ging het om een bestrijdingsmiddel dat niet is toegestaan in de Nederlandse sierteelt.

Op een aantal monsters werden middelen aangetroffen die al jaren illegaal zijn, zoals dieldrin (verboden in 2004), acefaat (2003), endrin (1991), endosulfan (2005) en dichloorvos (2006). Dit zijn chemische stoffen die kankerverwekkend en/of hormoonverstorend zijn, schade kunnen veroorzaken aan de voorplanting en/of het nageslacht, of die mutaties kunnen veroorzaken in menselijk DNA.

Kees Kodde, programmaleider Landbouw van Greenpeace: “Retailketens en de politiek moeten veel strenger optreden tegen illegaal gebruik. Daarnaast zijn veel pesticiden die zeer schadelijk zijn voor bijen, zoals neonicotinoïden, nog gewoon legaal. De Tweede Kamer kan deze week de regering dwingen deze neonicotinoïden te verbieden.”

De Kamer heeft in meerderheid een motie aangenomen om het gebruik van neonicotinoïden te verbieden. Op 4 december aanstaande vindt in Den Haag een Algemeen Overleg plaats waarbij de de Kamerleden verantwoordelijk staatssecretaris Sharon Dijksma kunnen opdragen deze motie uit te voeren.

Morgen, dinsdag 2 december, bieden Greenpeace en AVAAZ de Tweede Kamer om 13.30 uur in de Statenpassage meer dan 50.000 handtekeningen aan van burgers die de parlementariërs oproepen alle voor bijen giftige pesticiden te verbieden.

Noot voor de redactie:

Het volledige testrapport ‘Bloemen die bijen doden’ vindt u hier: www.greenpeace.nl/sierteeltrapport

Voor meer informatie:
Alain van der Horst, persvoorlichting Greenpeace Nederland: 06-250 310 13