Rabobank en de intensieve veehouderij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bank heeft jarenlang boeren aangestuurd op vergroting en intensivering, maar weet al die tijd al dat deze sector zeer schadelijk is voor klimaat en natuur. De bank heeft de stikstofcrisis van ver kunnen zien aankomen, maar heeft daar niet naar gehandeld. De maatschappelijke kosten van de intensieve veehouderij en van de stikstofcrisis in het bijzonder zijn inmiddels tot extreme hoogtes opgelopen. Een analyse van Ethicalgrowth2020 in opdracht van Greenpeace Nederland laat zien dat de veehouderij de maatschappij tussen 2008 en 2022 inmiddels al 100 miljard euro heeft gekost. En de samenleving draait op voor die kosten. Het is tijd dat de rekening eerlijk verdeeld wordt en Rabobank betaalt voor de schade die ze veroorzaakt heeft. Uit de analyse blijkt dat Rabobank verantwoordelijk kan worden gehouden voor 3,1 miljard euro aan maatschappelijke schade door het aanjagen van de intensieve veehouderij en daarmee de stikstofcrisis. Dit is het minimale bedrag wat de bank zou moeten bijdragen aan het stikstoffonds. 

Het rapport:

Leeswijzer van het rapport:

download pdf