Schiermonnikoog, 13 juni 2023- Actievoerders van Greenpeace hebben vannacht geprotesteerd tegen de installatie van een gas-boorplatform boven Schiermonnikoog. Op het boorplatform van het Nederlandse bedrijf One-Dyas, is ‘no new gas’ geschilderd en er is een spandoek opgehangen met de tekst ‘ga van het gas af’. Greenpeace protesteert daarmee tegen het kabinetsbeleid, dat inzet op het versnellen van gaswinning op de Noordzee.

Greenpeace activists hold a banner that reads “GA VAN HET GAS AF”

‘We zitten midden in een klimaatcrisis en moeten daarom zo snel mogelijk van fossiele brandstoffen af. Het kabinet zet juist alles op alles om de gaswinning op de Noordzee te versnellen, dat is onbegrijpelijk. We roepen de verantwoordelijke staatssecretaris Vijlbrief op zo snel mogelijk een afbouwplan te maken voor gaswinning’, zegt Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland.

Gaswinning haaks op klimaatambitie

Boren naar gas op de Noordzee is wetenschappelijk zeer omstreden. Eind 2022 publiceerden CE Delft en TNO het rapport ‘Gaswinning op de Noordzee’ waaruit bleek dat het winnen en gebruik van gas in onze economie, niet past binnen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs dat Nederland heeft ondertekend. Eerder dat jaar waarschuwden vierhonderd wetenschappers het kabinet al dat nieuwe gaswinning op de Noordzee haaks staat op de ambitie om de temperatuur op aarde met niet meer dan 1,5 graad te laten stijgen. Palmen: ‘Ondanks alle waarschuwingen aan het adres van Staatssecretaris Vijlbrief, is er nog geen afbouwpad ontwikkeld. Dat is onverantwoord. Met zijn huidige beleid zet hij de toekomst van ons allemaal op het spel’. 

De actie vond plaats bij winningslocatie N04-A, ongeveer dertig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en dichtbij het Duitse waddeneiland Borkum. De Nederlandse autoriteiten hebben een vergunning afgegeven voor deze proefboringen. Op 25 april 2023 legde de Nederlandse rechter de boring naar aardgas door ONE-Dyas op een andere locatie (N05-A) voorlopig stil vanwege de stikstofuitstoot.