26 juni 2023 stuurden meerdere natuur- en milieuorgansaties, waaronder Greenpeace NL, deze brief aan minister Adema en in afschrift naar de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De afgelopen maanden waren alle ogen gericht op de realisatie van een landbouwakkoord. De realiteit vandaag is dat dit akkoord er niet zal komen. En het is nu vier jaar na de uitspraak van de Raad van State!
In de brief roepen we de regering op om zo snel mogelijk een eigen kabinetsplan te ontwikkelen. Een plan om boeren een echt duurzaam perspectief te geven, klimaatverandering te stoppen, te zorgen voor schoon water en de natuur weer gezond te maken. Er is al te veel kostbare tijd verloren gegaan, waardoor de opgaven allemaal alleen maar groter zijn geworden en de resterende tijd om te voldoen aan de wettelijke opgaven steeds beperkter wordt. In het advies uit oktober 2022 was Johan Remkes heel helder: ontwikkel een kabinetsplan voor als een landbouwakkoord niet haalbaar blijkt.