Rabobank financierde de afgelopen 23 jaar (periode 2000-2022) op grote schaal sectoren die een groot risico vormen voor ontbossing en natuurverwoesting in Brazilië. In totaal ging het volgens berekeningen van onderzoeksbureau Profundo – in opdracht van Greenpeace Nederland – om ongeveer 9,7 miljard dollar. Deze financieringen leverden Rabobank minimaal 0,7 miljard euro winst op. De milieu-, gezondheids- en sociale schade die te koppelen is aan deze geldstromen zijn waarschijnlijk vele malen hoger; Profundo berekende dat het gaat om tenminste 66 miljard euro. Dat betekent dat tegenover iedere euro winst voor Rabobank ook 94 euro aan klimaat-, natuur- en gezondheidsschade staat. Deze kosten worden afgewenteld op de maatschappij.

Het rapport:

Leeswijzer van het rapport:

download pdf