Er is geen prijskaartje te plakken op een uniek Amazonewoud, zeldzame diersoorten of eeuwenoude Inheemse cultuur. Maar als bedrijven rijk kunnen worden van natuurverwoesting zonder de kosten daarvan te vergoeden, is het wel eens goed om als accountant van de natuur op te treden. Daarom vroegen we onderzoeksbureau Profundo om een grootschalig onderzoek naar de geldstromen van Rabobank.

Dit bleek uit het onderzoek van Profundo

Rabobank financierde de afgelopen 23 jaar (periode 2000-2022) op grote schaal sectoren die een groot risico vormen voor ontbossing en natuurverwoesting in Brazilië. In totaal ging het om ongeveer 9,7 miljard dollar. Deze financieringen leverden Rabobank minimaal 0,7 miljard euro winst op. 

De milieu-, klimaat- en gezondheidsschade die te koppelen is aan deze geldstromen zijn vele malen hoger. Profundo berekende dat het naar schatting gaat om tenminste 66 miljard euro, mogelijk oplopend tot meer dan 450 miljard euro. Tegenover iedere euro winst voor Rabobank staat dus ook 94 euro aan schade. Deze kosten worden afgewenteld op de maatschappij.

Wat financiert Rabobank?

In de periode 2000-2022 verstrekte Rabobank volgens Profundo ongeveer 9,7 miljard dollar aan leningen en andere financiële diensten aan bedrijven in de rundvlees-, soja- en pulp- en papiersector in Brazilië. Van deze sectoren is bekend dat er op grote schaal bossen en andere cruciale natuurgebieden worden verwoest. 

Naast deze directe geldstromen naar ontbossingsrisicosectoren is Rabobank ook met indirecte geldstromen verbonden aan de Braziliaanse soja-industrie, namelijk via de financiering van de Nederlandse veestapel. Deze is grotendeels afhankelijk van geïmporteerd veevoer, vaak gemaakt van soja. Volgens Profundo komt gemiddeld de helft van alle soja-importen uit Brazilië

© Nilmar Lage / Greenpeace

Welke schade veroorzaakt dat?

Aan de miljarden financieringen van Rabobank kleven grote risico’s op ontbossing en natuurverwoesting. De directe en indirecte geldstromen van Rabobank kunnen – in de meest behoudende berekeningen – worden gekoppeld aan:

  • 108 miljoen ton CO2e-uitstoot* door ontbossing 
  • 148 miljoen ton CO2e door methaan uit de Braziliaanse vee-industrie.
  • 387.700 hectare ontbossing en natuurverlies. Dat is 24 keer de oppervlakte van Texel.
  • 26,6 miljard euro aan biodiversiteitsverlies.
  • minstens 17 miljard euro aan gezondheidsschade door luchtvervuiling en pesticidengebruik.
    *CO2e = alle broeikasgassen omgerekend naar CO2

Alles bij elkaar opgeteld, stelt Profundo dat de geldstromen van Rabobank in Brazilië gekoppeld kunnen worden aan naar schatting minstens 66 miljard euro schade, wat kan oplopen tot 458 miljard euro.

Wat moet er nu gebeuren?

Net zoals Rabobank moet gaan meebetalen aan het Nederlandse stikstoffonds, moet de bank wat ons betreft ook meebetalen aan de aangerichte schade in het buitenland. Bijvoorbeeld door landen te helpen met het herstellen van de natuur of het hervormen van de landbouw. Specifiek in landen die het hardst geraakt worden door de klimaatcrisis is de steun van Rabobank niet meer dan logisch. Terwijl Rabobank miljarden verdiende aan natuurverwoesting en klimaatopwarming, betalen die landen nu de hoogste prijs. Daarnaast moeten er Europese wetten komen die geldstromen naar natuurverwoesting gaat verbieden. 

Wil jij ook een einde aan een winstmodel dat klimaat-, natuur- en gezondheidskosten afwentelt op de samenleving?


Lees meer over het onderzoek in de Leeswijzer

Teken de petitie

Vind jij ook dat de bank moet stoppen met haar smerige sponsorships? Teken net als vele anderen de petitie en eis dat Rabobank stopt met het financieren van natuurverwoesting, dierenleed en de stikstofcrisis.