The choice between organic and genetically-engineered cotton for farmers in South India

Greenpeace ging het veld in om te spreken met Indiase katoenboeren. Gentechkatoen wordt door de industrie verkocht als een groot succes voor het milieu en de boer, maar wat blijkt? De financiële voordelen van biologisch geteeld katoen zijn veel groter voor boeren dan de teelt van genetisch gemanipuleerd katoen.

Cover rapport ‘Picking cotton: the choice between organic and genetically-engineered cotton for farmers in South India’.

Omschrijving: Gentechkatoen maakt boeren financieel kwetsbaar, omdat boeren meer geld uitgeven aan dure zaden en steeds meer bestrijdingsmiddelen moeten spuiten. De beloofde grotere oogst blijft uit, sterker, vaak levert gentech kleinere oogsten! Het rapport is een vergelijkende studie naar de productie van biokatoen en gentechkatoen in de Indiase regio Andhra Pradesh. Het laat niet alleen de financiële voordelen van biologische teeltwijze zien, maar ook dat gentechkatoen, ondanks het gebruik van 26 verschillende giftige pesticiden, nog steeds met grote oogstverliezen te kampen heeft door insecten.

Aantal pagina’s: 24

picking-cotton-the-choice-bet