Gispoint heeft onderzocht of het kabinet in potentie op grond van de voorgenomen maatregelen en maatregelen die reeds zijn of worden uitgevoerd tot eind 2025, voldoet aan de opgave om voor eind 2025 de stikstofdepositie op de meest urgente natuur onder de kritische depositiewaarde (KDW) te brengen.  

Dit rapport is inhoudelijk gelijk aan het rapport dat eerder gepubliceerd is op 14 februari 2023. Getracht is om deze nieuwe versie makkelijker leesbaar te laten zijn.

Download het rapport:

Lees hier het rapport:

download pdf