7 september 2023 staat het commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur op de agenda van de Tweede Kamer. Via deze brief geven we onze zorgen mee over de natuur die op de Urgente Lijst staat.

De zware overbelasting met stikstof van de beschermde natuur gaat jaar na jaar gewoon door. Het is noodzakelijk dat in ieder geval de stikstofdepositie op de meest kwetsbare natuur snel en drastisch naar beneden gaat (onder de KDW), uiterlijk voor de ecologische deadlines van 2025 en 2030. Daartoe dient met spoed een programma c.q. plan vastgesteld te worden, gebaseerd op bewezen effectieve maatregelen.