Rabobank financierde tussen 2000 en 2023 op grote schaal sectoren die een groot risico vormen voor ontbossing en natuurverwoesting in Brazilië. Het gaat hierbij niet alleen om bijvoorbeeld de rundvleessector en de soja-industrie in Brazilië, maar ook om de Nederlandse vlees- en zuivelboeren die grootgebruiker zijn van Braziliaanse soja voor diervoeding. In juli 2023 berekende Profundo dat de totale milieu- en gezondheidsschade die gelinkt kan worden aan deze financiële diensten van Rabobank minimaal 66 en maximaal 459 miljard euro bedraagt. Dit betekent echter niet dat Rabobank de rekening voor dit hele bedrag toebedeeld moet krijgen. Er zijn namelijk veel meer spelers die hebben geprofiteerd van de schadelijke projecten en die dus ook verantwoordelijkheid dragen. In dit vervolgonderzoek ontwikkelde Profundo in opdracht van Greenpeace een rekenmethode om te berekenen welke schadeclaim direct aan Rabobank toekomt. Profundo toont aan dat Rabobank verantwoordelijk is voor minstens 9,5 miljard euro van de totale schade, in het ongunstigste scenario loopt die verantwoordelijkheid zelfs op tot 61 miljard euro.

Het rapport:

Leeswijzer van het rapport:

download pdf