Profundo berekent financiële verantwoordelijkheid van Rabobank voor natuurschade in Brazilië in nieuw rapport

Amsterdam, 15 september 2023 

Minimaal 9,5 en maximaal 61 miljard euro. Dat is het schadebedrag waar Rabobank verantwoordelijk voor kan worden gehouden, als gevolg van financiële diensten aan sectoren die bijdragen aan natuurverwoesting in Brazilië. Tot deze conclusie komt onderzoeksbureau Profundo in een nieuw rapport in opdracht van Greenpeace Nederland. 

De maatschappelijke kosten van natuurverwoesting

Deze rekening volgt op eerder onderzoek waarin Profundo de maatschappelijke kosten berekende van natuurverwoesting in Brazilië gerelateerd aan activiteiten van Rabobank. De financiering van Rabobank kan gelinkt worden aan minimaal 66 miljard en maximaal 459 miljard euro aan schade over de periode 2000-2022. In dit vervolgrapport heeft Profundo nu berekend voor welk bedrag Rabobank direct verantwoordelijk gehouden kan worden. Rabobank is immers niet de enige partij die verdient aan natuurverwoesting in Brazilië, maar ook bijvoorbeeld boeren, supermarkten en veevoederbedrijven dragen verantwoordelijkheid. Desalniettemin komt de schadeclaim voor Rabobank uit op minimaal 9,5 miljard euro vanwege de grote rol die de bank speelt in de agrarische sector en het feit dat de bank zich al lange tijd bewust is van de schadelijke effecten van deze financieringen. 

Natuurverwoesting is geen verdienmodel

‘Rabobank draagt al decennialang willens en wetens bij aan ontbossing en andere natuurverwoesting in Brazilië. De kosten daarvan worden afgewenteld op de samenleving terwijl de bank er met de winst vandoor gaat. Deze berekening laat zien dat er  geen verdienmodel is voor de natuurverwoestende activiteiten van Rabobank: tegenover een winst van 0,7 miljard euro staat een maatschappelijke schadeclaim van bijna 10 miljard,’ stelt Sigrid Deters campagneleider biodiversiteit bij Greenpeace Nederland. 

In het onderzoek van Profundo is zowel een laag (9,5 miljard) als een hoog scenario (61 miljard) voor de schadeclaim uitgewerkt. Er is gekeken naar de soja- en rundvleessector in Brazilië zelf en naar investeringen in de Nederlandse veesector die voor een groot deel afhankelijk is van geïmporteerde soja uit Brazilië voor veevoer. Daarnaast is gekeken naar de rol en winsten van de verschillende ketenpartijen en in hoeverre betrokken partijen zich bewust zijn van de natuurschade die ze aanrichten. De berekende bedragen zijn dus gebaseerd op nauwkeurig afgewogen aannames en berekeningen. Hierbij moet worden opgemerkt dat de intrinsieke waarde van natuur en schade aan inheemse groepen en lokale gemeenschappen niet is meegenomen, omdat hiervoor geen waarderingsmethoden bestaan. 

‘Het is belangrijk dat de financiële sector verantwoordelijkheid neemt voor de aangerichte schade uit het verleden en stopt met schadelijke projecten en investeringen. Vrijwillige toezeggingen om ontbossing tegen te gaan leveren veel te weinig op. Daarom willen wij Europese, bindende wetgeving die het in de toekomst voor financiële instellingen onmogelijk maakt om bij te dragen aan natuurverwoesting. Ook willen we dat financiële instellingen, net als overheden, gaan meebetalen aan de ‘Loss and Damage’ die ze hebben veroorzaakt.’ zegt Deters.   

Actie 

Op 11 oktober voert Greenpeace samen met Extinction Rebellion door het hele land actie tegen Rabobank. De actievoerders willen dat Rabobank verantwoordelijkheid neemt voor het bijdragen aan natuurverwoesting, dierenleed en de stikstofcrisis.  

—–

Voor meer informatie, neem contact op met: 

Anneke Wensing, persvoorlichter Greenpeace

[email protected]

06 27000063

Lees hier het rapport en de Nederlandstalige leeswijzer