Adviesbureau Gispoint heeft onderzocht of het kabinet in potentie op grond van huidige en voorgenomen maatregelen voor eind 2025, voldoet aan de opgave om de stikstofdepositie op de meest urgente natuur onder de betreffende kritische depositiewaarde (KDW) te brengen. In deze analyse zijn ook de aangescherpte KDW’en meegenomen

Dit rapport is een geupdate versie van het rapport dat eerder gepubliceerd is op 14 februari 2023.