Rabobank heeft leningen verstrekt aan boeren die betrokken zijn bij ontbossing en andere ongeoorloofde activiteiten in het Amazonegebied. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van onze Braziliaanse collega’s. Het is het zoveelste bewijs dat Rabobank – ondanks eigen beleid tegen ontbossing – nog steeds betrokken is bij natuurverwoesting en mensenrechtenschendingen in Brazilië.

In oktober 2023 toonde onderzoek van het Financieele Dagblad al aan dat Rabobank via het Braziliaanse systeem van ‘plattelandskredieten’, leningen verstrekte aan 326 boeren die officieel waren aangemerkt als ontbossers. De Braziliaanse natuurbeschermingsdienst IBAMA had deze landerijen boetes opgelegd wegens illegale ontbossingsactiviteiten en andere onrechtmatigheden.

Grondeigendommen onderzocht

Greenpeace Brazilië heeft een groot onderzoek verricht naar grondeigendommen van landeigenaren die tussen 2018 en 2022 plattelandskrediet ontvingen in het Amazonegebied.

Daaruit blijkt dat: 

  • 10.074 stukken grond van Braziliaanse landeigenaren liggen geheel of gedeeltelijk binnen beschermde natuurgebieden, die door de wet worden beschermd
  • 41 stukken grond bevinden zich in volledig beschermde gebieden, waar geen economische activiteit mag plaatsvinden
  • 24 stukken grond overlappen gedeeltelijk of volledig met 7 inheemse gebieden
  • 21.692 eigendommen overlappen met onbeschermde openbare bossen
  • 798 eigendommen waarvoor een embargo was ingesteld door het Braziliaanse milieuagentschap Ibama ontvingen financiering
  • Recente ontbossing (tussen 2018-2022) werd vastgesteld bij 29.502 grote landgoederen van meer dan 1 hectare. Deze landgoederen ontvingen in dezelfde periode leningen via dit systeem van ‘plattelandskrediet’
© Nilmar Lage / Greenpeace

Rabobank wéér betrokken bij ontbossing

Daarnaast zijn 12 landgoederen die betrokken waren bij illegale (ontbossings)-praktijken nader onderzocht, twee daarvan met linken aan Rabobank of dochteronderneming Lage Landen. Zo heeft de Braziliaanse vestiging van Rabobank in september 2021 een lening verstrekt aan de Mata Verde-boerderij. Tussen 2008 en 2021 is daar 115 hectare illegaal ontbost. Tussen mei en juni 2022 werd op het terrein nog eens 54 hectare ontbost.

Ook dochteronderneming Rabobank de fout in

Dochteronderneming Banco de Lage Landen Brasil verstrekte op 30 juli 2019 financiering aan de eigenaar van landgoed Fazenda Barcelona I, voor de aanschaf van onder andere machines. Uit kaartanalyse van Greenpeace Brazilië blijkt dat op stukken grond van dit bedrijf al sinds 2014 meer dan 300 hectare bos is gekapt. Met het geld in de hand ging de ontbossing door. Tussen de start van de financiering en juli 2022 werd 135,9 hectare bos op het terrein gekapt, zeer waarschijnlijk illegaal. Ook zijn er aanwijzingen van brandschade in gebieden die in 2023 zijn gekapt. Dat wijst op opzettelijk illegaal gebruik van vuur. Volgens het rapport verstrekte Rabobank ook krediet in een tweede zaak waarin het landgoed tussen 2008 en 2022 illegaal bos kapte. De lening loopt overigens af op 15 juli 2024. Rabobank zegt geen krediet te verstrekken aan bedrijven of mensen die betrokken zijn bij ongeoorloofde ontbossing na 2005. Dat betekent dat bovenstaande verstrekte leningen dus indruisen tegen haar eigen beleid.


© Nilmar Lage / Greenpeace

Samen in actie tegen profiteurs van natuurverwoesting

In 2023 protesteerden we al met velen van jullie tegen de groene praatjes van Rabobank, en eisten we een einde aan hun betrokkenheid bij natuurverwoesting. Rabobank liet toen weten dat ‘al heel veel te doen tegen ontbossing’. Maar, zoals nu ook weer uit dit onderzoek blijkt, is dat onvoldoende. De financiële sector moet met wetten gedwongen worden om te stoppen met zijn schadelijke geldstromen. Daarom organiseren we op 31 mei de Klimaatmars op de Zuidas in Amsterdam, het financiële hart van Nederland. Samen met jou roepen we de overheid op om te kiezen voor mensen en natuur, in plaats van de profiteurs van natuurverwoesting.

Doe mee aan de Klimaatmars op 31 mei

Tijdens de mars op vrijdag 31 mei kun jij midden op de Zuidas je zorgen uiten én voor politieke verandering zorgen.