Diepzeemijnbouw gaat om het delven van metalen en mineralen uit de zeebodem. Het is een uiterst destructieve vorm van mijnbouw die de oceanen onherstelbaar beschadigt. Daarmee beschadigt het ook hun vermogen om klimaatverandering te bestrijden. Hier is alles wat je moet weten.

STOP DIEPZEEMIJNBOUW

Bescherm de wonderen van de diepzee.

Teken de petitie

Wat is diepzeemijnbouw?

Diepzeemijnbouw is het verwijderen van metalen en mineralen uit de bodem van de oceaan. Op duizenden meters onder de zeespiegel hebben metalen en mineralen, zoals mangaan, nikkel en kobalt, zich opgebouwd tot knollen ter grootte van aardappelen. Dit is een proces van miljoenen jaren.

mangaanknollen
Dit zijn mangaanknollen, gefotografeerd in een studio.

Om mangaanknollen te mijnen, ploegen gigantische machines met puntige wielen, door de diepe oceaanbodem. Vervolgens pompen ze het gedolven materiaal via enkele kilometers aan buizen naar boven. Zand, zeewater en ander afvalmateriaal worden weer terug in het water gepompt.

diepzeemijnbouwmachine
Illustratie van een diepzeemijnbouwmachine.

Waarom is diepzeemijnbouw een probleem?

Wat er gebeurt als we de diepzee aantasten, weet niemand precies. Wat we wel weten is uiterst zorgelijk voor klimaat en biodiversiteit.

‘De diepzee is het minst bestudeerde ecosysteem op aarde. We kunnen onmogelijk weten wat de risico’s zijn van diepzeemijnbouw.

Jeff Drazen, mariene bioloog

De oceanen worden nu al ernstig bedreigd door overbevissing en de klimaatcrisis. Verdere verstoring van de oceaan kan onomkeerbare gevolgen hebben voor het klimaat. Het diepe oceaanwater absorbeert en slaat meer dan 90% van de overtollige warmte en ongeveer 38% van de door de mens gegenereerde kooldioxide op. Die enorme CO2-opslag in de diepzeebodem brengen we in gevaar als we daar gaan mijnen.

De bodem van de diepzee omwoelen heeft bovendien een grote impact op het zeeleven. Geluidshinder en lichtvervuiling verstoren muisstille en pikdonkere diepzee. Greenpeace-wetenschappers ontdekten recent dat zo’n dertig soorten walvissen en dolfijnen in het gebied bedreigd worden door het continue lawaai van de diepzeemijnbouw. 

Is diepzeemijnbouw nodig voor de groene transitie?

Het is niet waar dat diepzeemijnbouw noodzakelijk is in de energietransitie. Ja, mangaanknollen uit de diepzee bevatten metalen die je zou kunnen gebruiken voor de productie van elektronica.

Maar technologische ontwikkelingen maken de weg vrij voor energietransitie zonder diepzeebodem mineralen. Uit een recent rapport van WWF blijkt de vraag naar zeven zeldzame materialen al met 30% verminderd te kunnen worden. 

Autofabrikanten zijn al begonnen met het onderzoek en gebruik van efficiëntere alternatieven. Zo zijn er voor de veelbelovende, verbeterde lithium-ijzerfosfaat batterijen helemaal geen metalen uit de diepzee nodig.

Het delven van een van de laatste ongerepte ecosystemen op aarde zal nooit “groen” zijn.

Greenpeace UK

Gebeurt diepzeemijnbouw al vaak?

Diepzeemijnbouw is een zeer nieuwe industrie. Hoewel er momenteel proefboringen plaatsvinden, is commerciële diepzeemijnbouw nog niet toegestaan volgens internationaal recht. De International Seabed Authority (ISA) heeft wel 31 ‘verkenningsovereenkomsten’ toegekend. Deze hebben betrekking op meer dan 1,5 miljoen km² – een gebied vier keer zo groot als Duitsland.

Maar de betrokken bedrijven staan klaar om grootschalige productie te starten. En overheden beslissen of ze deze bedrijven toestaan om door te gaan. Vooralsnog staat de ISA commerciële diepzeemijnbouw niet zomaar toe, maar de dreiging van toelating hangt ons boven het hoofd. Greenpeace voert fanatiek actie om de onherstelbare schade van zo’n besluit te voorkomen, waaronder een petitie die ook jij kunt tekenen.

Wie verdient er het meest aan diepzeemijnbouw?

De diepzeemijnbouwindustrie wordt gerund door mijnbouwbedrijven met hoofdkantoren in het Global North, een brede term voor welvarende landen. Deze term wordt gebruikt in tegenstelling tot economisch armere landen die het ‘Global South’ vormen. 

Wie betaalt de hoogste prijs van diepzeemijnbouw?

Wetenschappelijk onderzoek toont al dat diepzeemijnbouw vrijwel zeker blijvende schade aanricht aan ecosystemen in de oceaan. De diepe oceaan herbergt een enorme biodiversiteit, van lichtgevende haaien tot gepantserde slakken. Elk jaar worden er nieuwe soorten ontdekt. Van velen weten we nog niet eens wat zij precies betekenen voor het leven op aarde.

diepzeedieren
Een jonge Pancake Batfish. De volwassen exemplaren zijn aangetroffen op dieptes beneden 800 meter. Hun lichaam is plat als een pannenkoek met aangepaste vinnen om over de bodem te lopen.

Bovendien heeft de vernietiging van deze ecosystemen potentieel ernstige gevolgen voor landen en gemeenschappen die afhankelijk van zijn van de oceaan voor hun voedsel en levensonderhoud. Kwetsbare kustgemeenschappen, vooral in het ‘Global South’, zullen daarom het zwaarst getroffen worden door diepzeemijnbouw.

protest tegen diepzeemijnbouw
Billboard tijdens de onderhandelingen over diepzeemijnbouw die plaatsvonden in Jamaica gedurende de eerste twee weken van november 2023.

En deze gevolgen zijn onherstelbaar, want de knollen die worden gedolven, hebben miljoenen jaren nodig gehad om zich te vormen. Wanneer ze verdwijnen, kunnen ze niet zomaar worden vervangen.

Wie is er tegen diepzeemijnbouw?

De internationale oppositie tegen de diepzeemijnbouw blijft groeien.

  • Bedrijven zoals BMW, Volvo, Google en Samsung beloven mineralen uit diepzeemijbouw te vermijden. 
  • Veel regeringen roepen nu op tot een verbod of moratorium, waaronder Frankrijk, Spanje, Duitsland en Nieuw-Zeeland. 
  • Meer dan 700 wetenschappers uit 44 landen hebben een oproep ondertekend om de diepzeemijnbouw te pauzeren.

Wat kan ik doen?

We hebben een unieke kans om een destructieve industrie te stoppen vóórdat deze begint. Stel je voor dat we terug in de tijd konden gaan en datzelfde konden doen voor gevaarlijke olieboringen… Als we diepzeemijnbouw stoppen, voorkomen we ongetwijfeld milieuproblemen en klimaatrampen. Teken de petitie en help mee!