biodiversiteit bos strand

Wat biodiversiteit betekent

Hoe meer we ontdekken van het heelal, hoe meer we zien hoe uniek onze aarde is. De enige planeet waar het krioelt van het leven. We boffen met deze biodiversiteit. Zonder kan de mens niet leven.

KOM IN ACTIE VOOR BIODIVERSITeIT

Wat betekent biodiversiteit?

Biodiversiteit is alles wat leeft. Het is de grote rijkdom aan soorten dieren, planten en micro-organismes die onze aarde kent.

Dankzij de biodiversiteit blijft het leven op aarde in evenwicht. De wesp helpt planten door het bladluis van bladeren te eten. Vissen eten algen en beschermen daarmee het koraal. Overal ter wereld werken levende wezens samen in hun bestaan.

De mens staat daar niet los van. Wij zijn evengoed onderdeel van de natuur. Insecten bestuiven ons voedsel, planten verschonen onze lucht en bodemdiertjes maken onze grond vruchtbaar. Zonder onze planeetgenoten kunnen wij niet overleven. 

Biodiversiteit – voorbeelden

Biodiversiteit vind je overal op aarde.

  • Miljoenen diersoorten en planten leven in oceanen. Minuscule en majestueuze dieren werken samen. Bijvoorbeeld de walvis en het plankton.
  • Onder onze voeten vind je enorme schimmelnetwerken. Er zijn 2 tot 5 miljoen soorten schimmels wereldwijd, met de potentie om ecosystemen te herstellen en vervuilde grond te verschonen.
  • De Amazone is een van de meest biodiverse gebieden op aarde. In het Amazonewoud schuilen duizenden soorten planten en dieren, waarvan we een groot deel niet kennen of nu pas ontdekken.

Belang van biodiversiteit

Biodiversiteit zorgt ervoor dat planten en dieren zich kunnen aanpassen, wanneer de omstandigheden op aarde veranderen. Omdat er zoveel verschillende soorten zijn, is evolutie mogelijk. De soort die het best past bij de nieuwe omgeving plant zich voort en leeft door. 

Op dit moment veranderen de omstandigheden op aarde echter zo snel, dat de biodiversiteit zichzelf niet kan aanpassen en herstellen.

Veel soorten zijn al ten onder gegaan, een miljoen staat op uitsterven. Al het leven, waaronder de mens, is daardoor in gevaar.

Bedreigingen van biodiversiteit

De biodiversiteit is in gevaar. Meer dan een miljoen dieren, planten en micro-organismen staan op uitsterven. Vallen er te veel soorten weg? Dan dondert ons ecosysteem in elkaar. We verliezen dan niet alleen de rijkdom van de natuur, we verliezen ook wat de mens in leven houdt: een schone lucht, voedsel en beschutting. Greenpeace werkt wereldwijd aan het tegengaan van de grootste bedreigingen van biodiversiteit.

Natuurverwoesting

Nog maar 9% van onze regenwouden is intact. We verwoesten natuur en bossen voor landbouwgrond om onze producten in het Westen te produceren. Iedere dag verdwijnen bomen en planten. Dieren raken hun leefomgeving en voedingsbodem kwijt en gaan dood.

Greenpeace werkt wereldwijd samen met Inheemse bevolking en lokale natuurorganisaties om het overgebleven regenwoud te behouden. Inheemse mensen zijn de beste beschermers van de biodiversiteit. Ook halen we overwinningen op politiek niveau, zoals de Europese bossenwet.

© Jason White / Greenpeace

Intensieve landbouw

60% van de biomassa bestaat uit veedieren. Vee heeft de meeste andere dieren vervangen: wilde dieren maken nog maar 4% uit van de biodiversiteit. Voor boerderijen en weilanden verloren we al veel natuur, nu verwoesten we dagelijks nog meer oerbos om de miljoenen veedieren te voeden.  

Greenpeace zet zich in voor duurzame landbouw. We werken samen met groene boeren, die een manier van landbouw ontwikkelen waarvan de natuur ook profiteert. Banken en de overheid roepen we op boeren te helpen in de omslag en niet meer in de bio-industrie te investeren.

© Marten van Dijl / Greenpeace

Destructieve visserij

De mens haalt te veel vis uit de zee, waardoor vispopulaties niet kunnen herstellen. Het gevangen vis wordt dus niet vervangen en langzaam neemt het aantal vissen en vissoorten af. Een probleem van grote omvang: van 90% van de visstanden wordt het maximale of zelfs meer uit zee gehaald.

Greenpeace beschermt de oceanen. We analyseren de staat van de oceaan en delen onze bevindingen zodat onderzoekers het zeeleven beter kunnen preserveren. Steeds meer gebieden in zee zijn door onze acties beschermd, zoals in de Noordzee.

© Pedro Armestre / Greenpeace

Biodiversiteit en de stikstofcrisis

Planten hebben stikstof nodig om te groeien. Maar te veel stikstof verstikt letterlijk onze natuur. Zo groeien bepaalde planten, zoals brandnetels, bramen en grassen, door een overmaat aan stikstof heel snel, waardoor ze langzame groeiers overwoekeren. Daardoor verdwijnen insecten en vervolgens de vogels en vlinders die daarvan afhankelijk zijn. Ook verzuurt stikstof de bodem, waardoor planten niet kunnen groeien en er mineralentekorten ontstaan. 

Biodiversiteit en de klimaatcrisis

Op dit moment remt de biodiversiteit klimaatverandering af. Bossen en oceanen nemen CO2 op. Tegelijkertijd verslechtert de biodiversiteit onder de opwarming. Door de droogte en hitte sterven steeds meer plant- en diersoorten uit. Bij bosbranden en natuurverwoesting komt weer meer CO2 vrij. In deze neerwaartse spiraal gaan steeds meer natuurlijke klimaatoplossingen verloren.