Gazociąg niepotrzebny i sprzeczny z prawem

Organizacje społeczne ClientEarth i Greenpeace złożyły uwagi w ramach konsultacji społecznych oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, które trwały do wczoraj w Finlandii. Zdaniem ekologów budowa rurociągu stoi w sprzeczności do europejskiej polityki środowiskowej i długofalowych celów polityki klimatycznej, i jako taka nie powinna być realizowana.

Inwestycja Nord Stream 2 narusza unijne przepisy dotyczące ochrony siedlisk oraz może mieć negatywny wpływ na stan powietrza i klimat – wskazują w swoich uwagach organizacje. Podważają też sens gospodarczy inwestycji.

 – Nord Stream 2 to niepotrzebna i szkodliwa inwestycja koncernów, które za wszelką cenę chcą uzależnić Europę od paliw kopalnych. – mówi Robert Cyglicki dyrektor Greenpeace Polska. – To pod dyktando tych koncernów zmieniano prawo i przymykano oko na rzetelną ocenę wpływu takich inwestycji na środowisko. Dlatego domagamy się pełnej oceny kosztów społeczno-środowiskowych gazociągu Nord Stream 2 – dodaje.

Planowany rurociąg ma przechodzić w pobliżu obszarów NATURA 2000 aż w ośmiu państwach Unii Europejskiej, w tym zaledwie kilka kilometrów od mających ten status dwóch obszarów polskich: Zatoki Pomorskiej i Ostoi na Zatoce Pomorskiej.

Zgodnie z dyrektywą siedliskową UE każda nowa inwestycja w sąsiedztwie obszaru NATURA 2000, która może istotnie wpływać na ten obszar musi podlegać odpowiedniej ocenie  – wyjaśnia dr Marcin Stoczkiewicz z Clientearth Prawnicy dla Ziemi. – Raport oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Nord Stream 2 nie zawiera wystarczających informacji, które pozwoliłyby na rzetelna ocenę wpływu tej inwestycji na faunę i florę Morza Bałtyckiego. W związku z tym apelujemy do władz fińskich o odmowę wydania pozwolenia środowiskowego. Podobnie powinny zrobić inne państwa członkowskie Unii Europejskiej – dodaje

Szacuje się, że przyjęcie 40% celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oznaczać będzie dla UE zmniejszenie importu gazu ziemnego o 13% do 2030 roku i o 37% do 2050 roku. Dodatkowo,  przyjęcie celu w zakresie odnawialnych źródeł energii (30% udziału) i efektywności energetycznej (27%), spowoduje dalsze ograniczenie importu gazu, dzięki czemu do 2030 roku spadłby on o 27%, a do 2050 roku – o 54%.