Prawa autorskie

Ogólne informacje

Materiały znajdujące się na tej stronie mogą być swobodnie wykorzystywane do celów osobistych lub edukacyjnych.

W celu wykorzystania zdjęć ekranu (screen-shotów), lub opublikowania artykułów z naszej strony w lokalnym biuletynie nie ma potrzeby zwracania się do nas z prośbą o zgodę, jeśli będą przestrzegane podstawowe zasady opisane na tej stronie, opracowane przez naszych prawników.

Umieszczenie linków

Będziemy niezwykle zadowoleni, jeśli zechcesz umieścic link do naszej strony! Umieszczenie linków do materiałów na tej stronie nie wymaga naszej osobnej zgody, pod warunkiem, że nie zamierzasz wykorzystać ich do reklamy ani poparcia produktów lub poglądów, których nasza organizacja nie popiera otwarcie, lub w celu zasugerowaniu związku pomiędzy naszą organizacją a twoją firmą lub organizacją bez naszej uprzedniej zgody.

Logo Greenpeace 

Słowo”Greenpeace”, włączając w to nasze logo, są zarejsterowanymi międzynarodowymi znakami towarowymi, należącymi do Stichting Greenpeace Council.

Zezwolenie na użycie obu znaków towarowych może być udzielone pod warunkiem, że jest wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i nie-komercyjnych.

Znaki towarowe pozostają wyłączną własnością Greenpeace, i używycie ich oznacza zgodę na to, że nie będziesz w żaden sposób rejstrować czy dokonywać prób zarejestrowania ich przez ciebie.

Niedozwolone jest wykorzystanie tych znaków towarowych w żaden sposób, mogący powodować unieważnienie ich rejestracji; zgoda na użycie znaków towarowych może zostać udzielone tylko pod warunkiem, że Greenpeace może to zrobić bez zagrożenia ważności rejestracji.

Jeśli korzystasz z naszego logo, zamieść „Copyright Stichting Greenpeace Council” w tagu „alt” lub w widocznym miejscu na stronie internetowej.


Artykuły i treści

Jeżeli prawa autorskie do artykułów i innych tekstów zamieszczonych na tej stronie należą do Greenpeace, możliwe jest ich nieodpłatne wykorzystanie dla celów osobistych lub edukacyjnych

Wymagane jest zamieszczenie notatki: „Źródło: Greenpeace (http://www.greenpeace.pl)” i skopiowanie wszystkich zasad i praw autorskich zamieszczonych przy oryginałach.

Zdjęcia i filmy

Dozwolona jest reprodukacja każdego zdjęcia, które posiada opis „Copyright Greenpeace”, znajdującego się na naszej stronie, do celów osobistych i edukacyjnych, pod warunkiem zamieszczenia dokładnych danych na temat praw autorskich. Informacje na temat praw autorskich można znaleźć w każdym powiększonym oknie ze zdjęciem. Czasami prawa autorskie są po prostu opisane „Copyright Greenpeace”. Prawa autorskie do innych zdjęć należą do Greenpeace i fotografa, wtedy pojawia się opis: Copyright Greenpeace/Fotograf. Przy reprodukcji należy umieścić cały opis.

Jakiekolwiek inne wykorzystanie zdjęć (takie jak wykorzystanie zdjęć do osiągnięcia finansowych korzyści) wymaga zgody Greenpeace. Komercyjne wykorzystanie jakiegokolwiek zdjęcia Greenpeace bez zgody stanowi złamanie prawa autorskiego, może także stanowić złamanie innych praw.

Zdjęcia ilustrujące bieżące wydarzenia, posiadające jakość pozwalającą na druk (ok. 8 MB wielkości) przekazywane przez Greenpeace dziennikarzom i agencjom przez tą stronę mogą być wykorzystane w ciągu 14 dni. Jakiekolwiek archiwizowanie tych zdjęć jest ściśle zabronione. Po upływie 14 dni należy skontaktować się naszym rzecznikiem prasowym.

Uwaga!: Niektóre zdjęcia prezentowane na tej stronie są opublikowane na zasadzie udzielonych nam zezwoleń i nie posiadają nadruku „Copyright Greenpeace”. Przed ich wykorzystaniem należy sprawdzić źródło praw autorskich i informacje na temat warunków wykorzystania.