Poczytaj

Przyszłość lasów w Unii Europejskiej

marzec 2021

Nie wykorzystujemy potencjału lasów w łagodzeniu zmian klimatu. Państwa unijne muszą ograniczyć tempo pozyskiwania drewna oraz bardziej efektywnie je wykorzystywać, ograniczając jego użycie w wytwarzaniu produktów krótkotrwałych oraz zrezygnować z…

Kryzys klimatyczny to kryzys mórz i oceanów – raport Greenpeace wzywa do pilnej globalnej reakcji politycznej na katastrofalne zmiany w morzach i oceanach.

grudzień 2019

Trwający kryzys klimatyczny wywiera daleko idące konsekwencje na różnorodność biologiczną mórz i oceanów, a co za tym idzie na całą ludzkość. To wymaga globalnej reakcji politycznej w ciągu najbliższych 12…

Raport z dewastacji Puszczy – 2017

kwiecień 2018

Aktywiści Obozu dla Puszczy, Greenpeace i Dzikiej Polski, działający w ramach Leśnych Patroli w Puszczy Białowieskiej, zebrali w roku 2017 szereg danych na temat łamania prawa i wielu innych naruszeń,…

Wilcza Tryba – symbol dewastacji Puszczy Białowieskiej

Listopad 2017

Obóz dla Puszczy, Greenpeace Polska i Fundacja Dzika Polska zaprezentowały dzisiaj na konferencji prasowej opracowanie pt. “Raport z Wilczej Tryby” zawierające wyniki społecznego monitoringu gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej w…

Raport: Polowanie, czyli ochrona żubra po polsku

październik 2017

W tym momencie 40 polskich żubrów czeka na śmierć z ręki myśliwych w nadleśnictwach Borki i Krynki. Większość z nich nie musi ginąć – nie są chore ani agresywne. Greenpeace…

Projekty ustaw o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej

kwiecień 2016

W dniu 24 czerwca 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński powołał Zespół do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej.

Raport z Leśnych Patroli w Puszczy Białowieskiej

kwiecień 2016

Monitoring stanu ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej prowadzony przez Greenpeace Polska i Fundację Dzika Polska wykazał szkodliwość prowadzonej na jej terenie gospodarki leśnej.

Poradnik „Dobra ryba”

czerwiec 2015

Dziś w wielu sklepach królują niezliczone gatunki świeżych ryb i owoców morza, zarówno poławianych lokalnie, jak i importowanych z najdalszych zakątków świata. Sklepowe półki uginają się pod ciężarem puszek, mrożonek,…

Raport „Statki molochy: plaga oceanów”

Listopad 2014

20 statków, które zostały opisane w tym raporcie, reprezentuje jednostki, które najbardziej przyczyniają się do przełowienia i zniszczeń w środowisku naturalnym. Nie służą także zrównoważonemu rozwojowi społeczności stref przybrzeżnych w…

Czerwona Lista Gatunków Morskich

maj 2013

Większość zasobów ryb jest nadmiernie eksploatowana, a używane techniki połowu nie są zgodne z zasadami zrównoważonego wykorzystania zasobów morskich.

Raport: Wyprzedaż Puszczy Białowieskiej

maj 2010

Greenpeace opublikował dziś raport opisujący destrukcyjną gospodarkę leśną w Puszczy Białowieskiej i dostarczył go do Ministerstwa Środowiska z apelem do Ministra Kraszewskiego o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do powstrzymania…

Nestlé przyczynia się do zagłady orangutanów

marzec 2010

Greenpeace opublikował dziś raport [1], z którego wynika, że jeden z największych na świecie producentów produktów spożywczych, firma Nestlé, przyczynia się do destrukcji lasów deszczowych Indonezji, co grozi wymarciem żyjących…