Przyroda

Naukowcy nie mają wątpliwości – tempo wymierania gatunków roślin i zwierząt jest obecnie najszybsze w historii człowieka. Działalność naszego gatunku w istotny sposób przekształciła znacznie połacie lądów oraz mórz i oceanów. Musimy wspólnie zatrzymać ten trend!

Tematy, którymi się zajmujemy:

Poznaj lasy Karpat

Poznaj piękno lasów Karpat i zobacz, co im zagraża. W przewodniku znajdziesz 10 tras z mapami – różnej długości i trudności.