Działamy, aby położyć kres wytwarzaniu brudnej energii. Przeciwstawiamy się wielkim koncernom paliwowym, zabiegamy o wsparcie dla energii odnawialnej wytwarzanej przez obywateli oraz o pociągnięcie niszczycieli klimatu do odpowiedzialności. Pracujemy również nad zaprzestaniem wspierania przemysłu paliw kopalnych przez banki i ubezpieczycieli.

Wielkie koncerny będą zaciekle walczyć o jeszcze kilka kolejnych lat zysku ze spalania paliw kopalnych. Musimy równie zdecydowanie stanąć po stronie przyszłości naszej i naszych dzieci i zejść z drogi prowadzącej naszą cywilizację nad urwisko. Wnioski z ustaleń naukowców są niezwykle jasne: możemy powstrzymać katastrofę klimatyczną. To wymaga jednak szybkiego działania i postawienia ambitnych celów. Jeśli ma się nam udać, kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, muszą do 2030 roku zrezygnować ze spalania węgla a do 2035 roku również gazu. Oczywiście musi to iść w parze z rozwojem odnawialnych źródeł energii i podnoszeniem efektywności energetycznej. Polska, Europa i w końcu świat ma w tym zakresie ogromny, wciąż niewykorzystany, potencjał.

Czas sporów o zmianę klimatu już się skończył, nadszedł czas działania.