Wielkie koncerny będą zaciekle walczyć o jeszcze kilka kolejnych lat zysku ze spalania paliw kopalnych. Musimy równie zdecydowanie stanąć po stronie przyszłości naszej i naszych dzieci i zejść z drogi prowadzącej naszą cywilizację nad urwisko. Wnioski z ustaleń naukowców są niezwykle jasne: możemy powstrzymać katastrofę klimatyczną. To wymaga jednak szybkiego działania i postawienia ambitnych celów. Jeśli ma się nam udać, kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, muszą do 2030 roku zrezygnować ze spalania węgla. Oczywiście musi to iść w parze z rozwojem odnawialnych źródeł energii i podnoszeniem efektywności energetycznej. Polska, Europa i w końcu świat ma w tym zakresie ogromny, wciąż niewykorzystany, potencjał.

Czas sporów o zmianę klimatu już się skończył, nadszedł czas działania.

Przeczytaj:

Kryzys klimatyczny to kryzys mórz i oceanów – raport Greenpeace wzywa do pilnej globalnej reakcji politycznej na katastrofalne zmiany w morzach i oceanach.

Grudzień 2019

Trwający kryzys klimatyczny wywiera daleko idące konsekwencje na różnorodność biologiczną mórz i oceanów, a co za tym idzie na całą ludzkość. To wymaga globalnej reakcji politycznej w ciągu najbliższych 12…

Raport: ochrona klimatu przyniesie więcej miejsc pracy niż obrona węgla

kwiecień 2019

Szybka transformacja energetyczna zapewni zdecydowanie więcej miejsc pracy w energetyce niż powolne odchodzenie od paliw kopalnych – wynika z najnowszej analizy australijskiego think tanku Institute for Sustainable Futures. Działania na…

Stosunek Polaków do odejścia Polski od produkcji energii z węgla

Listopad 2018

Badanie opinii przeprowadzone w listopadzie 2018 r. na reprezentatywnej próbie Polaków pokazuje, że 69 proc. reposdentów chce odejścia Polski od węgla do 2030 roku i zastąpienie go OZE.

Możemy powstrzymać katastrofę klimatyczną

październik 2018

Briefing na temat specjalnego raportu IPCC o ograniczeniu wzrostu średniej globalnej temperatury do 1,5°C.

Raport „Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Złoczew”

kwiecień 2018

Analiza kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno spożywczego autorstwa dr. Benedykta Peplińskiego z Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu.

Mniej mięsa – zdrowsi ludzie i środowisko. Nowy raport Greenpeace

Marzec 2018

Spożycie mięsa i nabiału musi zostać ograniczone o połowę do roku 2050, a wsparcie publiczne powinno być przeznaczane na ekologiczną produkcję zwierzęcą, jeśli chcemy zachować zdrowie i powstrzymać dewastację środowiska…

Raport „Polskie przedszkola w smogu”

Grudzień 2017

Ponad 60 proc. przedszkoli położonych jest na terenach o jakości powietrza nie spełniającej obowiązujących w Polsce norm, zaś przekroczenia norm określonych przez Światową Organizację Zdrowia występują w otoczeniu wszystkich przedszkoli…

Ukryty rachunek za węgiel 2017. Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce – wczoraj, dziś i jutro

Wrzesień 2017

Niemal 230 miliardów zł – tyle bezpośrednio Polacy dopłacili do górnictwa i energetyki opartej na węglu w latach 1990-2016. Wraz z tzw. kosztami zewnętrznymi ukryty rachunek za węgiel wynosi 1…

Raport “Wielki skok na wodę. Jak przemysł węglowy pogłębia światowy kryzys wodny”

Lipiec 2016

Polska energetyka węglowa pożera ogromne ilości wody – aż 70% poboru w naszym kraju przypada własnie na tę gałąź przemysłu. To rekord w skali światowej – ujawnia opublikowany w Polsce…

Jest alternatywa dla elektrowni atomowej

październik 2015

Z opublikowanej dziś analizy eksperckiej prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka, pierwszego prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych, wynika, że budowa pierwszego tylko bloku elektrowni jądrowej ma kosztować 45 mld złotych. Jak…

OZE – przewodnik dla nauczycieli

Wrzesień 2015

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE) jawi się jako jedno z głównych rozwiązań, które może przyczynić się do powstrzymania zmian klimatu, zapewniających równocześnie bezpieczeństwo energetyczne świata, w tym Polski. “W…

Deklaracja na rzecz energetyki obywatelskiej

kwiecień 2015

Polska potrzebuje energetyki obywatelskiej – systemu, w którym wszyscy zainteresowani mają równe prawa i możliwości opłacalnego produkowania energii ze źródeł odnawialnych i korzystania z niej. Jest ona niezbędnym elementem budowania…

Badanie opinii: 70% Polaków chce polityki energetycznej opartej na OZE

czerwiec 2014

Według najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez IPSOS , aż 70% Polaków uważa, że najlepszym kierunkiem rozwoju polityki energetycznej kraju jest wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Raport: Ukryty rachunek za węgiel

kwiecień 2014

Ogólnopanujące przeświadczenie o tanim węglu jest iluzoryczne. Górnictwo i energetyka konwencjonalna korzystają nie tylko z bezpośredniego wsparcia finansowego odnotowywanego w raportach rządowych, ale też ze sprzyjającej im konstrukcji przepisów prawnych,…

[R]ewolucja energetyczna dla Polski

październik 2013

[R]ewolucja energetyczna dla Polski – scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej

Raport Greenpeace: Węgiel zabija.

czerwiec 2013

Raport Greenpeace: Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego. Czerwiec 2013.

Raport: Morski wiatr kontra atom

Wrzesień 2011

Liczby nie kłamią! Sprawdź, gdzie szukać taniej energii dla Polski. W świetle wyników niniejszej pracy, brak odpowiedniego uwzględnienia rozwoju morskich farm wiatrowych w polityce energetycznej Polski stanowi wręcz niezrozumiałe marnowanie…