Sprawdź, czy osoba, którą spotkałeś(łaś) to nasz(a) fundraiser(ka)

Spotkałeś(łaś) na ulicy fundraisera lub fundraiserkę i chcesz sprawdzić, czy naprawdę dla nas pracuje? Tutaj możesz to sprawdzić. Wprowadź w polu poniżej numer identyfikatora, który taka osoba jest zobowiązana mieć zawsze w widocznym miejscu i kliknij „Sprawdź”:

Zarząd Fundacji

Alexander Egit
Robert Cyglicki

Rada Fundacji

Florian Faber
Karin Kublblock
Heinz Reindl

Inspektor Danych Osobowych

[email protected]