​Od 50 lat działamy na rzecz zmian systemowych w obszarze ochrony przyrody. Patrzymy na ręce politykom i biznesmenom. Interweniujemy tam, gdzie w imię krótkowzrocznych interesów dochodzi do niszczenia przyrody. Działamy, by ochronić klimat i najcenniejsze ekosystemy na Ziemi. Greenpeace to setki tysięcy osób na świecie, osób takich, jak Ty.

Tematy, którymi się zajmujemy:

Strażacy walczący z pożarem buszu w Hillville w Australii.

Ochrona klimatu i czysta energia

W obliczu nadciągającej katastrofy klimatycznej, działamy na rzecz szybkiego odejścia od spalania paliw kopalnych i rozwoju czystych źródeł energii.

Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które może uchronić świat przed katastrofą. Aby to zrobić, musimy do 2030 roku odejść od spalania paliw kopalnych…

Ochrona dzikiej przyrody

W wyniku działalności człowieka na całym świecie masowo znikają całe ekosystemy, a około miliona gatunków roślin i zwierząt zagrożonych jest wyginięciem.

Wylesianie, niszczenie mórz i oceanów, zanieczyszczenie plastikiem to tylko kilka z problemów, które już teraz zaprowadziły świat na skraj przyrodniczej katastrofy.

Trwa szóste masowe wymieranie, a to oznacza to, że musimy działać natychmiast!

Rodzinne gospodarstwa, nie fermy przemysłowe

Rolnictwo przyjazne środowisku

Rolnictwo przemysłowe jest jednym z głównych problemów ekologicznych. Odpowiada m.in. za wylesianie, utratę bioróżnorodności, emisje gazów cieplarnianych czy spadek populacji owadów. Jest szkodliwy dla środowiska, dla ludzi, a dodatkowo wiąże się z ogromnym cierpieniem zwierząt. Ale jest alternatywa: rolnictwo przyjazne planecie, które również jest w stanie wyżywić świat.