Polityka prywatności

Fundacja Greenpeace Polska popiera fundamentalne prawo każdego człowieka do zachowania prywatności w internecie. Robimy wszystko, co tylko możliwe, aby ochronić bezpieczeństwo danych użytkowników naszych serwisów internetowych oraz wszystkich osób, które przekazują nam swoje dane.

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na niniejszej stronie internetowej jest Fundacja Greenpeace Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Altowej 4, 02-386 Warszawa („Greenpeace”), telefon: 22 851 26 42, e-mail: e-mail: [email protected].

2. Fundacja powołała inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Fundacji.

3. Greenpeace chroni dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

4. Opisane zasady odnoszą się do wszystkich stron administrowanych przez Greenpeace. Nie mają zastosowania do stron innych organizacji, do których możemy umieszczać linki i których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się od naszych.

5. Nie zbieramy informacji, które pozwolą na identyfikację naszych użytkowników, chyba że dobrowolnie zdecydowali się oni na ich udostępnienie przez stronę, e-mail, telefon, poprzez dołączenie się do grona naszych darczyńców, podpisanie petycji lub wzięcie udziału w rekrutacji. Jeśli już zdecydowałeś/aś się udostępnić nam te informacje, zapewniamy ich pełną poufność.

6. Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy chcesz nam przekazać darowiznę to: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr budynku/lokalu, data urodzenia, numer karty płatniczej, kod CVV, miesiąc ważności karty, rok ważności karty.

7. Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy chcesz przyłączyć się do naszej petycji to: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy (w Polsce) lub inny kraj zamieszkania.

8. Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy chcesz zamówić usługę Newslettera to: Twoje imię, adres e-mail, województwo.

9. Jeżeli przetwarzanie udostępnionych nam danych wymaga udziału trzeciej strony (np. banku) korzystamy z najwyższej jakości usług, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo danych.

10. Podczas podawania swoich danych osobowych na naszej stronie internetowej zawsze będziesz mógł zapoznać się z klauzulą informacyjną w której szczegółowo poinformujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

11. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, ani nie udostępniamy w żaden inny sposób naszych list mailingowych, w tym pozyskanych przez tę stronę, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danych osobowych.

12. Greenpeace nie dzieli się ani w żaden inny sposób nie udostępnia swoich danych innym organizacjom. Możemy jednak dzielić się informacjami pomiędzy narodowymi lub regionalnymi biurami Greenpeace, w celu efektywnego informowania o naszych kampaniach i mobilizowania opinii publicznej, aby osiągać cele naszych kampanii oraz pozyskiwać fundusze niezbędne do finansowania naszej działalności.

13. Nie udostępniamy danych użytkowników zewnętrznym agencjom w innym celu, niż związany z realizowanymi przez nas projektami i tylko wówczas, gdy zapewniają przeprzęganie przepisów o ochronie danych osobowych.

14. Dostęp do danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Fundacji, podmioty, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego, oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych Fundacji, poza granicami Polski – jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Fundację wskazanych powyżej celów.

15. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (operatorzy systemu obsługujący pocztę email Administratora – Kanada i USA). Przetwarzając dane osobowe korzystamy również z narzędzi analitycznych takich jak Facebook Analytics i Google Analytics, co może wiązać się z przekazaniem danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Poza Europejski Obszar Gospodarczy do państw, w stosunku do których Komisja nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, dane osobowe są przekazywane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez organ nadzoru i zatwierdzonych przez Komisję. Podmioty, do których przesyłamy dane osobowe, gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Masz możliwość uzyskania kopii tych danych.

16. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę lub wsparłeś, którąś z naszych petycji będziesz mógł/mogła brać udział w naszych przyszłych kampaniach, otrzymywać informacje o naszych działaniach albo zostać zaproszonym do finansowego wspierania Greenpeace. Udzieloną zgodę możesz zawsze wycofać, możesz także zgłosić sprzeciw, jeżeli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzasadniony interes administratora.

17. Informacje o naszych działaniach możesz również otrzymywać drogą mailową jeżeli zamówiłeś usługę Newslettera. Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania tych informacji – pod każdym newsletterem znajduje się link do zrezygnowania z otrzymywania kolejnej korespondencji.

18. Rejestrujemy także niektóre informacje od osób, które nawiązały z nami kontakt po to, aby otrzymać od nas informacje albo z prośbą o pomoc, po to, aby móc udzielić informacji albo oczekiwanej pomocy. Nie przekazujemy tych informacji nikomu innemu (chyba, że udzielisz nam na to zgody), ani nie używamy tych informacji do innych celów.

19. Nasze strony internetowe znajdują się na kilku serwerach. Informacje w logach naszych stron nie umożliwiają personalnej identyfikacji, nie staramy się także połączyć tych informacji z rzeczywistymi osobami, które przeglądają nasze strony. Nasz serwer zbiera informacje na temat daty i czasu odwiedzin na naszej stronie, a także adresu serwera z którego dana osoba wchodzi na naszą stronę. Możemy także zapisywać informacje (anonimowo) o ruchach, które użytkownicy wykonują na naszych stronach. Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości naszej strony i oceny statystyk, takich jak pory dnia i dni tygodnia, podczas których panuje wzmożony ruch na naszych stronach, a także do oceny popularności różnych działów.

20. Pliki cookie to dane, które nasza strona wysyła do Twojej przeglądarki. Mogą one następnie być przechowywane na dysku twardym Twojego komputera. Nasza strona korzysta z plików cookie, aby ocenić realne zainteresowanie naszymi serwisami, lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z naszych serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, stale udoskonalać nasze serwisy internetowe czyniąc je bardziej przyjaznymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Te informacje nie zawierają informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby informowała cię, kiedy otrzymujesz pliki cookie albo uniemożliwić otrzymywanie plików cookie. Nie używamy plików cookie, aby obserwować, jakie strony wybierasz.

21. Masz prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz do cofnięcia zgody w przypadkach przewidzianych prawem. Cofnąć zgodę możesz w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

22. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Greenpeace jest niezgodne z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

23. Greenpeace zastrzega sobie prawo zmiany tej Polityki prywatności, w szczególności w przypadku konieczności jej dostosowania do aktualnych przepisów prawa, zmiany sposobu przetwarzania danych lub wprowadzenia nowych wymogów organów nadzorczych. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.

24. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 11 lutego 2019r.

25. O treści zmian Polityki prywatności Greenpeace poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: www.greenpeace.pl. Taka informacja będzie utrzymana na wskazanej stronie przez okres co najmniej 15 (piętnastu) kolejnych dni kalendarzowych.

 


Cookies

We can’t unfortunately offer a cookie-free experience, and here’s why:

The EU law, and in particular the Dutch Telecommunications Act, requiring visitor consent to use cookies put us in a difficult situation. We built our entire global website around a concept of making visits to our national sites, the selection of language, the sharing and spreading of content, and the taking of online actions as easy for regular visitors as possible. Cookies were an essential part of the design of our web presence from top to bottom.

When the new EU law was announced, we considered the cost of recoding our content management system and website to make cookies optional. However, their use is so deeply ingrained, and so distributed across different language and national content sites, that this would have been an extremely expensive prospect. As our website’s primary mission is to inspire, engage, and mobilize, we came to the conclusion that investing in a cookie-free, information only experience simply would not be the best use of our supporters’ money. We decided to bias toward the convenience of the our regular visitors, and make cookies mandatory for visits to the site.

We do publish information regularly via a number of social media sites listed in our Privacy & Cookies policy page, and there is a workaround for people who would like to view our news content cookie-free: that’s to subscribe to our RSS feed through your favorite feed reader. The URL is http://feeds.feedburner.com/GreenpeaceNews

We’re really sorry that we can’t offer a cookie-free experience on our website, and can only hope that you understand the choice we had to make.

About Cookies

A cookie is a small text file that’s stored on your computer or mobile device when you visit a website. Whenever a browser requests an object from the same website or domain in the future, the browser (if you allow) will send the same small text file back to the origin server.

We use (or will use) cookies to:

There are different types of cookies

First party cookies

These are set by the website you’re visiting, and only that website can read them. In addition, a website might use a separate company to analyse how people are using their site. And this separate company will set their own cookie to do this.

Third party cookies

These are set by someone other than the owner of the website you’re visiting.

Some greenpeace.org web pages may also contain content from other sites like YouTube or Flickr, which may set their own cookies. Also, if you Share a link to a greenpeace.org page, the service you share it on (e.g. Facebook) may set a cookie on your browser.

We (Greenpeace) have no control over third party cookies.

Advertising cookies

Some websites use advertising networks to show you specially targeted adverts when you visit. These networks may also be able to track your browsing across different sites.

Greenpeace does not advertise on its websites, therefore greenpeace.org is an advertising cookie-free website.

Session cookies

These are stored while you’re browsing. They get deleted from your device when you close your browser e.g. Firefox or Safari.

Persistent cookies

These are saved on your computer. So they don’t get deleted when you close your browser.

Our Cookies

Third party cookies

On greenpeace.org we currently use or embed content from the following third parties:

First party, session and persistent cookies

We use both session cookies and persistent cookies on this website. We may send to you the following cookies:

Analytics cookies

Greenpeace uses Google Analytics to gather visitors’ use of our website and analyze the data to help us maintain and improve the design of our website. Google Analytics generates statistical and other information about website use by means of cookies, which are stored on users’ computers.

Classic Google Analytics cookies are _utma, _utmb, _utmc, _utmz, _ga and _gid – and they all collect information in an anonymous form, including the number of visitors to the site, browser ClientID (to identify returning users, for example), where visitors come to the site from and the pages they visited. Here’s the privacy overview of Google Analytics for more details.

Beside, it is important to mention that Google stores websites traffic information which have Google Analytics tracking code. Check Google’s privacy policy.

Cookies and personal information

Cookies do not contain any information that personally identifies you, but personal information that we store about you may be linked, by us, to the information stored in and obtained from cookies.

Blocking / deleting Cookies

Most browsers allow you to refuse to accept cookies, manage previously accepted ones or delete existing ones on your device. Click your browser type below to go directly to the browser user guide to learn how to disable or erase cookies.

Blocking all cookies will, however, have a negative impact upon the usability of many websites.

Contact us

This website is owned and operated by Greenpeace International. If you have any questions about our cookies or this cookies policy, please contact the webmaster.