Aż trzy czwarte tego, co jemy, jest w jakiś sposób zależne od pracy owadów zapylających. Gdyby nie ich codzienna praca, nasza dieta byłaby znacznie bardziej monotonna i droga, zaś ekosystemy poniosłyby niepowetowane straty. Niestety od jakiegoś czasu pszczołom wiedzie się coraz gorzej – choroby, pasożyty, pestycydy, zmiany klimatu – to tylko niektóre z czynników, które zagrażają zapylaczom. Najwyższy czas działać! Dlatego tworzymy Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających. Musimy zrobić wszystko, co możliwe, aby nasz kraj był prawdziwie przyjazny pszczołom!

O Strategii

Przedstawiamy wszechstronny plan działania, wyznaczający kierunki i działania dla ochrony owadów zapylających: Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających! Wraz z zespołem naukowców, pszczelarzami i wszystkimi, którzy dbają o pszczoły określiliśmy obszary problemów oraz wyznaczyliśmy strefy interwencji niezbędnych, aby chronić populację zapylaczy w Polsce. Od naszych najbliższych sąsiadów płyną alarmujące sygnały o spadku populacji pszczół. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Polska nie miała takiego planu!

Po debatach obywatelskich, ocenie Rady Społecznej i konsultacjach społecznych – przedstawiamy Strategię! Tym samym otwieramy kolejny etap prac, który zakłada stworzenie szerokiej koalicji i rozwinięcie kierunków działań zawartych w strategii w taki sposób, by Polska stała się krajem prawdziwie przyjaznym pszczołom.W ostatecznej formie nasz wspólny, obywatelski plan trafi do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Ministerstwa Środowiska – gotowy do wprowadzenia w życie. Czas działać!

Rada Naukowa Strategii

Rada naukowa opracowała dokument Strategii. W skład Rady Naukowej wchodzą eksperci zajmujący się przekrojem zagadnień związanych z pracą naukową poświęconą owadom zapylającym w Polsce.

Dr hab. Bożena Denisow

Dr hab. Bożena Denisow

Katedra Botaniki, Zakład Biologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dr Anna Gajda

Dr Anna Gajda

Pracownia Chorób Owadów Użytkowych, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Tomasz Kiljanek

Dr Tomasz Kiljanek

Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Dr Hab. Paulina Kramarz

Dr Hab. Paulina Kramarz

Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

Dr Hajnalka Szentgyörgyi

Dr Hajnalka Szentgyörgyi

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab. Marcin Zych

Dr hab. Marcin Zych

Wydział Biologii, Ogród Botaniczny, Uniwersytet Warszawski

Rada Społeczna Strategii

Rada społeczna składa się z naukowców i pszczelarzy i wykonała ogrom prac recenzenckich i konsultacji merytorycznych Strategii.

Dr hab. Małgorzata Bieńkowska

Pracownia Hodowli Pszczół, Instytut Ogrodnictwa Zakład Pszczelnictwa w Puławach

Prof. dr hab. Emilia Brzosko

Instytut Biologii, Zakład Ekologii Roślin, Uniwersytet w Białymstoku

Prof. dr hab. Waldemar Celary

Instytut Biologii, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr hab. Bogdan Jaroszewicz

Wydział Biologii, Białowieska Stacja Geobotaniczna, Uniwersytet Warszawski

Waldemar Kudła

Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego

Piotr Mrówka

Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych

Prof. dr hab. Andrzej Posyniak

Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Piotr Skorupa

Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich Polanka

Prof. dr hab. Piotr Skubała

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Inż. Bogdan Wiśniowski

Katedra Zoologii, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Michał Woyciechowski

Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

Pobierz dokumenty Narodowej Strategii Ochrony Owadów Zapylających: