Problem

Problem

Puszcza Białowieska – ostatni taki las na niżu europejskim, pełen rzadkich gatunków, martwego drewna i trwających od tysiącleci procesów przyrodniczych jest w coraz większym stopniu przekształcany przez człowieka – stare drzewostany są wycinane, martwe drewno wywożone, a na tym miejscu sadzone są przez człowieka nowe drzewa. Aby uzasadniać wycinkę ministerstwo środowiska i leśnicy powołują się na konieczność walki z kornikiem, dbałość o bezpieczeństwo publiczne lub przeciwdziałanie pożarom. Jednocześnie nie zgadzają się na ochronę Puszczy w całości, twierdząc, że straciliby na tym ludzie mieszkający w puszczańskich gminach.

Rozwiązanie

Rozwiązanie

Puszcza powinna w całości stać się parkiem narodowym w taki sposób, aby dobrze chronić dziką przyrodę i zabezpieczyć potrzeby mieszkańców okolicznych miejscowości. Park powinien być podzielony na strefy o różnym zaawansowaniu reżimów ochronnych. Na części obszaru powinno być umożliwione pozyskiwanie grzybów i jagód a nawet drewna – wyłącznie w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb. Rząd powinien opracować również program wsparcia dla mieszkańców i przedsiębiorców tak aby umożliwić dalszy rozwój usług związanych z odpowiedzialną turystyką i badaniami naukowymi w Puszczy.

Cała Puszcza parkiem narodowym!

Ten wyjątkowy las zasługuje na pełną ochronę jako park narodowy. Postulują to od lat naukowcy, chce tego zdecydowana większość Polek i Polaków. Niestety kolejne rządy nie chcą podjąć decyzji w tej sprawie. Przez to w ostatnich latach Puszcza staje się raz po raz ofiarą pychy i chciwości, jej stare, wyjątkowo przyrodnicze drzewostany są wycinane, niszczone są siedliska rzadkich zwierząt.
 
Wycinka w starych drzewostanów, zastępowanie ich nasadzeniami i usuwanie martwych drzew oznacza spadek wartości biologicznej tego obszaru i zmianę dynamiki całego ekosystemu.
 
Aby chronić wyjątkowość Puszczy, powinniśmy ją całą objąć ochroną, o co organizacje pozarządowe i środowiska naukowe zabiegają od wielu lat.

Want to do more?

Wilcza Tryba – symbol dewastacji Puszczy Białowieskiej

Przeczytaj

Raport z dewastacji Puszczy – 2017

Kwiecień 2018

Aktywiści Obozu dla Puszczy, Greenpeace i Dzikiej Polski, działający w ramach Leśnych Patroli w Puszczy Białowieskiej, zebrali w roku 2017 szereg danych na temat łamania prawa i wielu innych naruszeń,…

Wilcza Tryba – symbol dewastacji Puszczy Białowieskiej

Listopad 2017

Obóz dla Puszczy, Greenpeace Polska i Fundacja Dzika Polska zaprezentowały dzisiaj na konferencji prasowej opracowanie pt. “Raport z Wilczej Tryby” zawierające wyniki społecznego monitoringu gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej w…

Projekty ustaw o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej

Kwiecień 2016

W dniu 24 czerwca 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński powołał Zespół do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej.

Raport z Leśnych Patroli w Puszczy Białowieskiej

Kwiecień 2016

Monitoring stanu ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej prowadzony przez Greenpeace Polska i Fundację Dzika Polska wykazał szkodliwość prowadzonej na jej terenie gospodarki leśnej.

Raport: Wyprzedaż Puszczy Białowieskiej

Maj 2010

Greenpeace opublikował dziś raport opisujący destrukcyjną gospodarkę leśną w Puszczy Białowieskiej i dostarczył go do Ministerstwa Środowiska z apelem do Ministra Kraszewskiego o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do powstrzymania…