Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to ostatnia pozostałość lasów, które przed tysiącami lat porastały Europę od Uralu po Atlantyk. Niestety grozi jej dziś wielkie niebezpieczeństwo. Zagrożeniem dla niej nie są jednak ani kornik, ani pożary, ale ludzka pycha, która prowadzi do ciągłych prób kolejnych wycinek w tym unikatowym lesie, a w ostatnich miesiącach budowany przez jej środek mur graniczny.

Cała Puszcza parkiem narodowym!

Ten wyjątkowy las zasługuje na pełną ochronę jako park narodowy. Postulują to od lat naukowcy, chce tego zdecydowana większość Polek i Polaków. Niestety kolejne rządy nie chcą podjąć decyzji w tej sprawie. Przez to w ostatnich latach Puszcza staje się raz po raz ofiarą pychy i chciwości, jej stare, wyjątkowo przyrodnicze drzewostany są wycinane, niszczone są siedliska rzadkich zwierząt.

Puszcza Białowieska
Podpisz: Cała Puszcza Parkiem Narodowym

Podpisz apel o objęcie całej Puszczy Białowieskiej najwyższą formą ochrony, jaką jest park narodowy.

Działaj!

Wycinka w starych drzewostanów, zastępowanie ich nasadzeniami i usuwanie martwych drzew oznacza spadek wartości biologicznej tego obszaru i zmianę dynamiki całego ekosystemu.

Aby chronić wyjątkowość Puszczy, powinniśmy ją całą objąć ochroną, o co organizacje pozarządowe i środowiska naukowe zabiegają od wielu lat.

Wilcza Tryba – symbol dewastacji Puszczy Białowieskiej