Cała Puszcza parkiem narodowym!

Ten wyjątkowy las zasługuje na pełną ochronę jako park narodowy. Postulują to od lat naukowcy, chce tego zdecydowana większość Polek i Polaków. Niestety kolejne rządy nie chcą podjąć decyzji w tej sprawie. Przez to w ostatnich latach Puszcza staje się raz po raz ofiarą pychy i chciwości, jej stare, wyjątkowo przyrodnicze drzewostany są wycinane, niszczone są siedliska rzadkich zwierząt.

Puszcza Białowieska
Podpisz: Cała Puszcza Parkiem Narodowym

Podpisz apel o objęcie całej Puszczy Białowieskiej najwyższą formą ochrony, jaką jest park narodowy.

Działaj!

Wycinka w starych drzewostanów, zastępowanie ich nasadzeniami i usuwanie martwych drzew oznacza spadek wartości biologicznej tego obszaru i zmianę dynamiki całego ekosystemu.

Aby chronić wyjątkowość Puszczy, powinniśmy ją całą objąć ochroną, o co organizacje pozarządowe i środowiska naukowe zabiegają od wielu lat.

Wilcza Tryba – symbol dewastacji Puszczy Białowieskiej