Działaj!

Komisja Europejska rozpoczęła proces konsultacji społecznych, w których pyta, co może zrobić, by powstrzymać wylesianie. Odpowiedź jest prosta: nowe przepisy UE powinny chronić lasy przez wykluczenie z rynku wszystkich produktów, których wytwarzania wiąże się z dewastacją lasów.

Dołącz do konsultacji i powiedz UE, by przyjęła silne przepisy chroniące lasy i sprawiła, by europejski konsumpcjonizm przestał napędzać dewastację lasów. Wspólnie z koalicją #Together4Forests przygotowaliśmy gotowy zestaw uwag, które możesz przesłać bezpośrednio do Komisji przez poniższy formularz. Jeśli chcesz zobaczyć proponowane treści, kliknij w link „Przeczytaj odpowiedzi” zaraz pod zgodami w formularzu.

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1565272554103&uri=CELEX%3A52019DC0352