Tăierea și arderea arborilor pentru energie va accelera creșterea temperaturilor globale timp de zeci până la câteva sute de ani, chiar și dacă lemnul înlocuiește combustibilii fosili. Acesta este motivul pentru care peste 500 de oameni de știință și economiști îi avertizează pe liderii lumii să oprească subvenționarea falselor soluții ”regenerabile”.

Scrisoare privind utilizarea pădurilor pentru bioenergie (11 februarie 2021)

Către: Președintele Biden, Președintele von der Leyen, Președintele Michel, Prim-Ministrul Suga și Președintele Moon

Oamenii de știință și economiștii subsemnați vă felicită pentru obiectivele ambițioase pe care vi le propuneți în Statele Unite, Uniunea Europeană, Japonia și Coreea de Sud pentru a atinge nivelul zero net de emisii de carbon până în 2050. Conservarea și refacerea pădurilor ar trebui să fie instrumente cheie pentru realizarea acestui obiectiv care contribuie simultan la abordarea crizei globale a biodiversității. Vă îndemnăm să nu compromiteți atât obiectivele climatice, cât și biodiversitatea lumii, trecând de la arderea combustibililor fosili la arderea arborilor pentru a genera energie. 

De zeci de ani, producătorii de hârtie și produse din lemn au generat electricitate și căldură ca produse secundare prin arderea deșeurilor rezultate în urma procesului. Această utilizare nu duce la recoltarea suplimentară a lemnului. Cu toate acestea, în ultimii ani, a apărut o tendință îngrijorătoare de folosire a arborilor în integralitatea lor sau în mare parte pentru bioenergie, eliberând în atmosferă carbon care altfel ar rămâne sechestrat în păduri. 

Această exploatare suplimentară a lemnului duce la o creștere inițială mare a emisiilor de carbon, creând o „datorie de carbon” care se amplifică pe măsură ce tot mai mulți arbori sunt exploatați pentru utilizarea continuă a bioenergiei. Plantarea de păduri și eliminarea combustibililor fosili ar putea, în cele din urmă, să compenseze datoria de carbon, însă arborii cresc într-un ritm lent, iar civilizația noastră mai are puțin timp la dispoziţie pentru a rezolva problema schimbărilor climatice. Numeroase studii au arătat că această ardere a lemnului va accelera încălzirea globală timp de decenii sau chiar secole. Acest lucru este adevărat chiar și atunci când lemnul înlocuiește cărbunele, petrolul sau gazul natural.

Argumentele sunt fundamentale. Pădurile stochează carbon — aproximativ jumătate din greutatea lemnului uscat este carbon. Când lemnul este recoltat și ars, adesea mai mult de jumătate din arborii vii se pierde prin exploatare și procesare, adăugând carbon în atmosferă fără a înlocui combustibilii fosili. Incinerarea lemnului este, de asemenea, ineficientă carbonic, astfel că lemnul ars pentru energie emite mai mult carbon prin coșurile de fum decât combustibilii fosili. Per total, pentru fiecare kilowatt oră de căldură sau electricitate produs prin arderea lemnului, se eliberează de două până la trei ori mai mult carbon în aer decât prin folosirea combustibililor fosili. 

Intensificarea încălzirii globale în următoarele câteva decenii este periculoasă. Această încălzire va produce pagube imediate prin creșterea numărului de incendii forestiere, prin ridicarea nivelului mării și prin perioade de caniculă extremă și secetă. De asemenea, va produce prejudicii permanente din cauza topirii rapide a ghețarilor, a dezghețării permafrostului, precum și prin retenția de căldură și aciditate în oceanele lumii. Aceste pagube nu vor putea fi reparate nici dacă vom elimina toate emisiile de carbon peste câteva decenii. 

Foto de Jesper Houborg, Borșa, România

Subvențiile guvernamentale pentru arderea lemnului creează o dublă problemă climatică, fiindcă această soluție falsă înlocuiește metodele eficiente de reducere a emisiilor de carbon. Companiile înlocuiesc consumul de energie fosilă cu lemn, ceea ce sporește încălzirea, în loc să folosească energia solară și a vântului, care ar duce cu adevărat la încetinirea încălzirii globale.

În unele țări, inclusiv în Japonia și Guyana Franceză, există propuneri nu doar de a arde lemn pentru electricitate, ci și ulei de palmier sau soia. Producerea acestor combustibili necesită extinderea plantațiilor de soia, care duce la defrișarea pădurilor tropicale dense în carbon și la reducerea stocului lor de carbon, ambele acțiuni fiind responsabile doar pentru emiterea de și mai mult CO2 în atmosferă. 

„Standardele de sustenabilitate” pentru gestionarea pădurilor și a uleiurilor vegetale nu pot modifica aceste rezultate. Administrarea sustenabilă este ceea ce poate permite exploatărilor forestiere să achite în cele din urmă datoriile de carbon, dar nu poate face nimic în privința deceniilor sau chiar secolelor de creștere a temperaturilor. În mod similar, creșterea cererii de ulei vegetal adaugă presiune globală care duce, în cele din urmă, la tăierea și mai multor păduri deja afectate de creșterea cererii alimentare.

Responsabilizarea națiunilor pentru emisiile cauzate de schimbări în utilizarea terenurilor, deși este de dorit, nu poate îndrepta pe cont propriu legile care tratează arderea lemnului ca fiind neutră din punct de vedere carbonic, de vreme ce aceste responsabilități naționale nu modifică stimulentele create de acele legi pentru ca centralele electrice și fabricile să ardă lemn. În același mod, faptul că țările sunt responsabile pentru emisiile generate de consumul de motorină nu ar îndrepta o lege care încurajează camioanele să ardă mai multă motorină pe baza teoriei false că motorina este un combustibil neutru carbonic. Tratatele care modelează responsabilitățile climatice naționale și legile privind energia trebuie să recunoască cu exactitate efectele climatice ale activităților pe care le încurajează. 

Deciziile dumneavoastră viitoare au consecințe importante pentru pădurile lumii, deoarece dacă populația globului s-ar alimenta cu doar încă 2% din energia produsă de lemn, exploatarea pădurilor s-ar dubla în intensitate. Există dovezi clare că utilizarea bioenergiei în Europa a dus la creșterea exploatării lemnului. Aceste abordări creează, de asemenea, un model care încurajează țările tropicale să-și taie pădurile — așa cum mai multe state s-au angajat deja să o facă — subminând obiectivele acordurilor forestiere agreate la nivel global. 

Pentru a evita aceste prejudicii, guvernele trebuie să elimine subvențiile și alte stimulente acordate pentru arderea lemnului fie din pădurile lor, fie din ale altora. Uniunea Europeană trebuie nu mai trateze arderea biomasei ca fiind neutră din punct de vedere carbonic în standardele sale de energie regenerabilă și în sistemul său de comercializare a certificatelor de mediu. Japonia trebuie să oprească subvenționarea centralelor electrice pentru arderea lemnului. Statele Unite trebuie să stopeze tratarea biomasei ca având un nivel neutru de carbon sau emisii scăzute de carbon, în timp ce noua administrație elaborează reguli climatice și creează stimulente pentru reducerea încălzirii globale.

Copacii sunt mult mai valoroși în viață decât tăiați, atât pentru climă, cât și pentru viața sălbatică. Pentru a ajunge la obiectivul net de emisii zero, guvernele ar trebui să lucreze la conservarea și refacerea pădurilor, nu să încurajeze arderea lor.

Greenpeace România susține demersul oamenilor de știință, a preluat această scrisoare deschisă și a tradus-o în limba română. Facem precizarea că nu suntem împotriva folosirii sustenabile a pădurilor de către micile comunități locale care depind de ele pentru hrană, adăpost și energie fără a afecta echilibrul ecosistemului. Oamenii pot fi gardieni și protectori ai pădurilor dacă nu le exploatează intensiv, acestea asigurându-le în schimb reziliență și protecție împotriva extremelor climatice. Un braț de vreascuri strânse din pădure și arse în sobă pentru a încălzi o familie nu este același lucru cu a tăia hectare întregi de pădure pentru a încălzi un oraș cu lemn, ștampilând astfel de practici drept ”energie regenerabilă”.

Traducere: Andreea Panait
Editare: Cristian Neagoe