Re: România trebuie să se conformeze legislației privind ajutoarele de stat  

Stimată Doamnă Vicepreședinte Executiv,  

Pe 4 decembrie 2020, România a transmis Comisiei planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO), companie de stat, în valoare totală de 1.3 miliarde de euro. Acest plan vine după un împrumut acordat deja pe o perioadă de șase luni, în valoare totală de 251 milioane de euro, pe care Comisia l-a autorizat pe 24 februarie 2020. 

Pe 5 februarie 2021, Comisia a demarat o investigație aprofundată asupra planului de restructurare, exprimând îndoieli cu privire la compatibilitatea acestuia cu principiile pieței interne. 

Comisia nu ar trebui să autorizeze planul de restructurare în forma în care el a fost transmis, deoarece el duce la creșterea emisiilor totale de CO2 ale companiei, obligă contribuabilii români să plătească costurile cu poluarea generată de companie și îngreunează procesul de tranziție justă al României către un sistem energetic fără cărbune și sustenabil. Greenpeace va transmite observații detaliate cu privire la planul de restructurare în termenul stabilit de Comisie. 

De asemenea, am aflat că, pe 31 martie 2021, Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență (OUG 21) prin care va oferi CEO un ajutor adițional în valoare de 241.4 milioane de euro, de data aceasta sub forma unui grant, pentru certificatele de emisii CO2 aferente anului 2020, care trebuie achitate până în aprilie 2021. 

Conform ordonanței de urgență, acest grant de salvare ar face parte din implementarea planului de restructurare. Cu toate acestea, România nu a transmis Comisiei această măsură adițională, iar aprobarea planului de restructurare din partea DG Competition este încă în așteptare. În consecință, subvenția este ilegală și încalcă prevederile Articolului 108(3) TFEU. De asemenea, România plănuiește să acorde acest ajutor de salvare în condiții nejustificate, mult mai favorabile în raport cu cele asociate împrumutului pentru certificatele anului 2019, autorizat pe 24 februarie 2020.  

Acordând un grant în locul unui împrumut, așa cum a făcut în cazul ajutorului de stat anterior, România ar urma să transfere costurile pentru emisii (care ar trebui suportate de CEO) către contribuabili, încălcând principiul poluatorul plătește prevăzut în Articolul 191(2) TFEU, precum și cel al interzicerii ajutorului de stat în vederea respectării obligațiilor de mediu stabilite la nivelul UE. 

Într-adevăr, România trebuie să aibă posibilitatea de a adopta măsuri urgente prin care să protejeze bunăstarea angajaților CEO, dar considerăm că astfel de măsuri trebuie aplicate în conformitate cu legislația ajutoarelor de stat, că nu trebuie să deprioritizeze rezultatele investigației în derulare și că nu trebuie să reprezinte o sustragere de la legislația europeană care cere companiilor din industria combustibililor fosili să suporte costurile aferente externalităților negative pe care le generează. 

În lumina informațiilor prezentate, vă rugăm să vă asigurați că România nu va încălca legislația europeană cu privire la ajutoarele de stat și că nu va implementa planul de restructurare înainte de încheierea oficială a investigației sau, în orice caz, înainte ca planul să fie analizat și autorizat de Comisie. 

Organizațiile semnatare vă vor contacta în zilele următoare pentru a vă transmite comentariile lor cu privire la investigația asupra planului de restructurare. 

Cu stimă,

Jorgo Riss
Executive Director
Greenpeace European Unit

Mahi Sideridou
Managing Director
Europe Beyond Coal

Alexandru Mustață
Just Transition Coordinator
Bankwatch Romania

Textul integral al scrisorii, în limba engleză.