Čas je, da Miro Cerar prisluhne ljudem, ne interesom fosilne industrije

Medtem ko Vlada RS išče načine, kako bi z javnim denarjem subvencionirala TEŠ, zajetno subvencijo pa je podelila tudi TE TOL, se je danes pred vlado zbralo več kot 300 posameznikov, ki so predsedniku vlade dr. Miru Cerjarju priredili podnebno budnico. Njihovo sporočilo je bilo jasno: Vlada RS spi na praznih obljubah in neizpolnjenih zavezah Pariškega sporazuma – čas je, da prisluhne ljudem, ne interesom fosilne industrije! Zbrani so predstavnikom Vlade RS predali tudi poziv s štirimi zahtevami za ambicioznejšo podnebno-energetsko politiko.

Na shodu so spregovorili: dr. Dejan Savić (Greenpeace v Sloveniji), Gaja Brecelj (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj), Taj Zavodnik (Študentsko društvo Iskra), Aljoša Slameršak, (strokovnjak podnebne znanost in okoljske ekonomije), Želimir Stanić (Sindikat Mladi plus), Metka Naglič (Amnesty International Slovenije), in Luka Mesec (poslanska skupina Združena levica).

Gibanje Break Free, Ljubljana, 29. marec 2017. (c) M. Kranjec / Greenpeace.

Shod je bil del globalnega podnebnega gibanja Break free, ki je potekalo v marcu in je z več kot 100 “akcijami” po svetu od političnih voditeljev zahtevalo hitro in odgovorno opuščanje fosilnih goriv. V Sloveniji je gibanje Break free prejelo veliko podporo. Skupen poziv predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju je podprlo več kot 70 okoljevarstvenih, mladinskih, študentskih in sindikalnih organizacij ter organizacij, ki delujejo na področju javnega zdravja in človekovih pravic (SVIZ, Visokošolski sindikat, Sindikat Mladi plus, Študentsko društvo Iskra, Greenpeace, Društvo pljučnih bolnikov Slovenije…), več kot 5000 posameznikov in nekaj političnih akterjev (Poslanska skupine Združena levica, Iniciativa demokratični socializem, Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije in dr. Igor Šoltes, evropski poslanec). K podpori so bile vabljene vse parlamentarne politične stranke in poslanske skupine ter slovenski poslanci v Evropskem parlamentu.

Široka skupina podpornikov med drugim zahteva, da slovenska vlada v skladu s Pariškim sporazumom usmeri vso javno finančno podporo k zagotavljanju pravočasnega, odgovornega in pravičnega prehoda s fosilnih virov na energetski sistem, ki temelji na energetskih prihrankih, učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije bodo napajali obnovljivi viri energije ter z odpravo obstoječih omejitev omogoči, da bo lahko sto tisoče prebivalcev (skupnostno) izkoriščalo obnovljive vire v našem okolju.

Zahtevam gibanja Break free je bila posvečene tudi nujna seja Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je potekala v torek, 28. marca. Na seji je bil sprejet sklep: “Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor predlaga Vladi RS, da v Energetskem konceptu Slovenije, ki je v pripravi, opredeli vizijo trajnostnega prehoda iz fosilnih virov energije na sistem, ki bo temeljil na energetskih prihrankih, učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije ter predvidi časovnico opuščanja rabe premoga, ki bo upoštevala mednarodne zaveze Slovenije”.

Gibanje Break Free, Ljubljana, 29. marec 2017. (c) M. Kranjec / Greenpeace.

Nova potrditev neambicioznosti trenutne slovenske podnebne politike pa je analiza[1], ki sta jo opravili priznani organizaciji Carbon Market Watch in Transport & Environment in je bila objavljena na začetku tedna. Študija ugotavlja, da je Slovenija med najmanj podnebno naprednimi državami in sodi v skupino, ki so na slabi poti, da bi uresničili cilje Pariškega sporazuma (šele na 16. mestu med EU državami).


Poziv dr. Miro Cerarju, naj začrta novo smer podnebno energetske politike, je dostopen prek spletne platforme www.danesjenovdan.si/breakfree

Več o globalnem gibanju Break free na: https://si.breakfree2017.org/.


Kontakti

Amnesty International Slovenije: Metka Naglič, [email protected], 01 426 93 77.

Danes je nov dan: Nika Mahnič, [email protected], 040 744 164.

Focus, društvo za sonaraven razvoj: dr. Tomislav Tkalec, [email protected], 041 278 020.

Greenpeace v Sloveniji: dr. Dejan Savić, [email protected], 040 165 195.

Mladinsko društvo Brez izgovora: Jan Peloza, [email protected], 040 732 212.

Sindikat Mladi plus: Želimir Stanić, [email protected].

Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo: Miha Lovše, [email protected], 031 330 122.

Študentsko društvo Iskra: Taj Zavodnik, [email protected], 040 391 033.

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: Gaja Brecelj, [email protected], 041 535 947.


[1] EU Climate Leader Board – Where countries stand on the Effort Sharing Regulation

http://carbonmarketwatch.org/eu-climate-leader-board-where-countries-stand-on-the-effort-sharing-regulation.