Novo poročilo

24. oktober 2012, Bruselj – Evropa bi lahko že do leta 2050 uživala številne prednosti energetskega sistema, osnovanega na obnovljivih virih, a mora zato najprej določiti trdni cilj za delež obnovljivih virov energije do leta 2030 – tako pravi novo, danes objavljeno poročilo.

Poročilo o Energetski [R]evoluciji EU 2012 je za Greenpeace in Evropski svet za obnovljive vire energije (EREC) pripravil Nemški center za raziskave vesolja, energetike in transporta DLR. Poročilo nazorno prikazuje, kako bi Evropa lahko pridobila skoraj pol milijona dodatnih delovnih mest v energetskem sektorju do leta 2020, če bi si kot osrednji cilj zastavila zgraditi sistem, ki je zasnovan predvsem okrog obnovljivih virov in energetske učinkovitosti, namesto da temelji na jedrski energiji in energiji iz fosilnih goriv. Druge prednosti vključujejo dolgoročne prihranke za potrošnike in izboljšanje stabilnosti podnebja.

 EU že razmišlja o okoliščinah podnebne in energetske politike po letu 2020.

Svetovalec Greenpeacea za energetsko politiko EU, Frederic Thoma, je povedal: „Obnovljivi viri energije so najhitreje rastoči vir energije v Evropi, v veliki meri zahvaljujoč obstoječemu cilju EU. A hitro se približujemo ključnemu razpotju med več delovnimi mesti, energetsko varnostjo in zaščito podnebja na eni strani ter rastoči odvisnosti od uvoza dragih fosilnih goriv na drugi. Kar potrebujemo sedaj, je trdna zavezanost na ravni EU k revoluciji obnovljivih virov celotne Evrope.” 

Danes iz obnovljivih virov energije proizvedemo dovolj energije za 12,5 odstotka energetskih potreb Evrope in bomo po napovedih do leta 2020 dosegli tarčo 20 odstotkov. Energetska [R]evolucija predvideva, da bo delež obnovljivih virov energije zrasel na več kot 40 odstotkov do leta 2030 in 90 odstotkov do leta 2050.

Greenpeaceov višji mednarodni strokovnjak za energijo, Sven Teske, je dejal: „Vsak dvig cene nafte za 1 evro stane Evropejce 400 milijonov evrov na mesec. S tem, ko bi spremenila osredotočenost svojega energetskega sistema, bi EU zmanjšala to odvisnost za skoraj polovico do leta 2030. Obnovljivi viri energije bodo v kombinaciji s standardi učinkovitosti za avtomobile in stavbe prerodili našo družbo in nam prihranili milijarde evrov.“

Greenpeace in EREC pozivata k zavezujočemu cilju za leto 2030, kjer bo 45 % energije iz obnovljivih virov. Pozivata tudi k čim hitrejšemu postopnemu opuščanju subvencij za jedrsko energijo in fosilna goriva.

Glavni sekretar EREC, Josche Muth, je dejal: „Obstaja potreba po zavezujočemu cilju za obnovljive vire energije do leta 2030, zato da bi pridobili zaupanje investitorjev, spodbudili nadaljni razcvet industrije in, najpomembneje, pomagali ustvariti nove službe ter spodbuditi tehnološki napredek za izhod iz gospodarske krize. Pogosto slišim pozive po jasni politiki in jasnih ciljih, ki bodo spodbudili podjetja ter raziskovalne ustanove, da se zavežejo na način, ki  bo sektorju omogočil, da nadaljuje svojo hitro rast tudi v naslednjih letih.“

Poročilo Energetska [R]evolucija ocenjuje, da bodo stroški energetskega sistema, zasnovanega na obnovljivih virih energije (manj kot 0,7 centov na kilovatno uro do leta 2020), dvakrat povrnjeni skozi  3 bilijone prihranjenih evrov, ki bi jih med leti 2011 in 2050 porabili za stroške goriva.

Poročilo je v angleškem jeziku dostopno tukaj 


KONEC


Kontakti:
Dejan Savić, zastopnik za energetsko politiko: 040 165 195, [email protected]


Več:

Frederic Thoma – Greenpeaceova energetska politika EU: + 32 (0)2 274 1912 [email protected]