Obnova ribjih staležev ter podpora trajnostnemu ribolovu v jedru dogovora

Bruselj/Ljubljana, 30. maj 2013 – Po skoraj dveh letih pogajanj je EU naredila velik korak v smeri končnega dogovora o reformi Skupne ribiške politike. Irski minister za ribištvo in predstavnik Sveta ministrov EU, Simon Coveney, ter predstavnica Evropskega parlamenta, Ulrike Rodust, sta danes po pogajanjih, ki so trajala pozno v noč, na tiskovni konferenci predstavila kompromis, ki zadeva glavna izhodišča reforme. Doslej sta bila namreč Evropski Parlament in Svet ministrov nasprotnega mnenja o tem, kako ambiciozna naj bo Skupna ribiška politika EU.

Nina Štros, vodja Greenpeace v Sloveniji, izid pogajanj komentira:

»Ribištvo je v Evropi že desetletja zgodba o zatonu sektorja, prekomernem izkoriščanju ribjih staležev ter izrinjenosti malih trajnostnih ribičev zaradi nadvlade profitne in uničujoče ribiške industrije. Dogovor o ribiški politiki je dobra novica, čeprav ostaja malce grenkega priokusa nad pomanjkanjem konkretne časovne opredelitve, do kdaj se naj ribji staleži obnovijo. Prvič v zgodovini je EU priznala pomen malih priobalnih trajnostnih ribičev in izpostavila potrebo po upoštevanju družbenih in okoljskih kriterijih pri dodeljevanju ribolovnih kvot.«

Kompromis med Evropskim parlamentom in Svetom ministrov določa obvezo k zaustavitvi prekomernega ribolova večine ribjih staležev do leta 2015. V izjemnih primerih, ko bi lahko omejitev ribolova »resno ogrozila socialno in ekonomsko prihodnost ribiške flote«, bo dopuščenih dodatnih pet let časa. Dogovor vključuje tudi zavezo k obnovitvi ribjih staležev, vendar pa ne vključuje časovnega roka za povrnitev staležev na trajnostno raven. Bistvenega pomena pa je, da bodo nova pravila od Vlad držav EU zahtevala izključevanje prekomerne zmogljivosti svojih flot ter uporabo transparentnih okoljskih in družbenih kriterijev pri dodeljevanju dostopa do morskih lovišč in kvot. Poleg tega bo v prihodnosti evropskim ribiškim ladjam prepovedano izvajati prekomerni ribolov v vodah drugih držav, zmanjšala pa se bo tudi dovoljena količina zavržkov.

Kompromis mora biti potrjen še s strani Odbora stalnih predstavnikov držav EU (Coreper), dopolnjene pa morajo biti tudi nekatere tehnične podrobnosti. S tem reforma ribiške politike EU še ni zaključena; sedaj sledijo dogovarjanja za nov finančni okvir dodeljevanja subvencij temu sektorju.


Kontakt:

Nina Štros – vodja Greenpeace v Sloveniji: 040 871 530, [email protected]

 

Slike: