Komentar delovnega osnutka koalicijske pogodbe, dostopnega javnosti dne 29. 7. 2014

Sporočilo za javnost

Ljubljana, 29. 7. 2014 – Kljub temu, da večina Slovenk in Slovencev želi nova vlaganja v obnovljive vire energije, kaže, da snovalci nove vladne koalicije ljudi ne slišijo. Obnovljivi viri so potisnjeni na obrobje, nova vlada pa naj bi investicije v obnovljive vire omejila, namesto da bi jih izdatneje spodbudila. Greenpeace poziva članice morebitne koalicije k upoštevanju volje ljudi, zato od političnih strank, ki se pogajajo za vstop v koalicijo, pričakuje, da bodo odločneje podprle razvoj obnovljivih virov energije v Sloveniji.

Najnovejše raziskave kažejo, da 90 % Slovencev verjame, da bi morala vlaga spodbujati obnovljive vire in energetsko učinkovitost za izhod iz krize in ustvarjanje delovnih mest[1]. Tovrstne investicije podpira tudi predsednik republike Borut Pahor [2], prav tako pa tudi tudi precejšen del gospodarstva in politike[3].

V osnutku koalicijske pogodbe pa so obnovljivi viri omenjeni le enkrat in še takrat se govori o tem, kako jih omejiti. Zaradi pomanjkanja interesa preteklih vlad smo v Sloveniji ustavili investicije v sončne elektrarne, nimamo investicij v vetrne elektrarne, hidroelektrarne se gradijo petkrat počasneje, kot je bilo predvideno, praktično pa nimamo elektrarn na odpadno lesno biomaso. Nova vlada bi morala odločneje spodbujati obnovljive vire energije, ne pa jih omejevati.

V osnutku koalicijske pogodbe je na drugi strani po nepotrebnem omenjen projekt NEK II, za katerega je jasno, da ga ob delovanju NEK I in TEŠ 6 ne potrebujemo, ob nadaljnjem razvoju obnovljivih virov energije pa ga nikoli ne bomo potrebovali.
Greenpeace se zavzema za prehod Slovenije v brez-ogljično družbo do sredine stoletja. To lahko dosežemo le z odločno politiko takojšnjih vlaganj v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije. Z ustreznim razvojem sončnih, vetrnih in hidroelektrarn ter elektrarn na odpadno biomaso in geotermalno energijo, lahko Slovenija v celoti preide na obnovljive vire energije, pri tem pa postopoma opusti fosilno in jedrsko energijo.

Raziskave javnega mnenja kažejo [1], da državljani zahtevajo soočenje nove vlade s podnebnimi spremembami, nova vlaganja v obnovljive vire in energetsko učinkovitost ter ustvarjanje zelenih delovnih mest. Čas je, da vlada začne upoštevati mnenje javnosti in zagotovi vlaganja v obnovljive vire energije.

[1] Mnenje Slovencev o energetski neodvisnosti in obnovljivih virih energije, Ipsos, 2014, povezava.
[2] Sporočilo za javnost UPRS, 25. 7. 2014, povezava.
[3] Srečanje politike in gospodarstva na dogodku Zeleno gospodarstvo in nova delovna mesta, povezava.

Več informacij:
Dejan Savić, [email protected], 040 165 195