Predsednica vlade Alenka Bratušek na vrhu EU 26. in 27. junija zastopa državljane Slovenije, zato je pomembno, da upošteva njihovo mnenje.

Ljubljana, 23. 6. 2014 – Evropski voditelji bodo 26. in 27. junija v Bruslju razpravljali o strategijah za povečevanje energetske neodvisnosti in o podnebno-energetski politiki EU do leta 2030. Z namenom, da bi zagotovili ustrezno zastopanje prebivalcev Slovenije, je Greenpeace naročil javnomnenjsko raziskavo, v kateri je bilo ugotovljeno, da večina Slovencev podpira napredne podnebno-energetske cilje EU in Slovenije. 90 % je tudi prepričanih, da bi morala naslednja vlada za izhod Slovenije iz krize in ustvarjanje delovnih mest vlagati v obnovljive vire in energetsko učinkovitost.

Ljubljana, 23. 6. 2014 – Danes je Greenpeace Slovenije na novinarski konferenci v Ljubljani predstavil rezultate javnomnenjske raziskave na temo odnosa Slovencev do energetske politike – uporabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in energetske neodvisnosti Slovenije. Raziskava[1] je pokazala, da ljudje želijo ukrepanje Slovenije in EU za povečevanje deleža obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti. Na drugi strani je uradno stališče Slovenije do teh ciljev trenutno še vedno preveč zadržano, Slovenija pa zaostaja za napori najbolj razvitih držav EU na tem področju.

Dejan Savić, zastopnik za energetiko Greenpeace v Sloveniji, komentira rezultate raziskave:

»Državljani zahtevajo soočenje vlade s podnebnimi spremembami, nova vlaganja v obnovljive vire in energetsko učinkovitost ter ustvarjanje zelenih delovnih mest. Čas je, da vlada začne upoštevati mnenje javnosti in začne igrati bolj konstruktivno vlogo v EU«.

Raziskava Mnenje Slovencev o energetski neodvisnosti in obnovljivih virih energije potrjuje sledeča stališča državljanov:

  • Slovenija bi morala vlagati v proizvodnjo obnovljivih virov energije ter zmanjševanje izgub energije.
  • Več kot 80% Slovencev je mnenja, da bo to vodilo k manjši energetski odvisnosti Slovenije.
  • Več kot 90% Slovencev to vidi tudi kot možno pot za izhod iz krize in ustvarjanje novih delovnih mest.

Srečanje voditeljev EU je priložnost, da Slovenijo postavimo ob bok najrazvitejšim državam EU in podpremo ambiciozno podnebno-energetsko politiko EU. Obenem pa je to tudi spodbuda, da v svoji državi vpeljemo ukrepe za razvoj domače zelene industrije in ustvarjanje novih delovnih mest.

Svoje pozitivno stališče do obnovljivih virov in energetske neodvisnosti v relaciji do gospodarskega razvoja in rasti je na današnji konferenci izrazil tudi prof. dr. Bogomir Kovač iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani: »Zeleni trajnostni razvoj je mnogo bolj kompliciran kot običajna rast, zato zahteva tudi mnogo bolj kompleksne operativne ukrepe, boljše strateško vodenje ter visoko stopnjo participacije, tako politične kot socialne in ekonomsko-razvojne. Potrebujemo operativno strategijo, ki bi jo bila slovenska vlada sposobna speljati s partnerskim sodelovanjem – brez razvojnega konsenza na vseh področjih in brez sodelovanja v praksi nam ne more uspeti.«

Predstavnik uspešnega slovenskega podjetja Lumar, Boštjan Kralj, pa je potrdil, da politika spodbujanja energetske učinkovitosti predstavlja dodatno priložnost za domača podjetja: »V Lumarju zadnjih sedem let dokaj intenzivno in uspešno narekujemo trende, ki bi ob podpori in spodbudi s strani države lahko bili širše koristni. V Sloveniji premoremo zelo veliko znanja, kot kaže raziskava se tudi ljudje zanimajo za energetsko učinkovitih objektov in obnovljive vire energije. Vloga in odgovornost države pa je, da to spodbuja.«

Greenpeace poziva predsednico vlade, da se na srečanju voditeljev EU v imenu Slovenije zavzame za povečanje energetske neodvisnosti s spodbujanje obnovljivih virov energije in z ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti. Vlada bi v iskanju novega dogovora EU za leto 2030 morala podpreti tiste države EU, ki se zavzemajo za ambiciozne in nacionalno zavezujoče cilje za obnovljive vire in energetsko učinkovitost. Le tako bomo zagotovili zadostno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, izboljšali kakovost zraka in okolja, ter pomagali omiliti podnebne spremembe.

Savić ob tem zaključuje:

»Prihodnje strategije oskrbe Evrope z energijo ne smejo pomeniti le menjave dobavitelja nafte in plina, pač pa mora prava energetska neodvisnost pomeniti predvsem večanje deleža obnovljivih virov energije in bolj učinkovito rabo energije. Cilje, ki vodijo v to smer, si mora Evropa postaviti tudi po letu 2020, Slovenija pa mora v tem procesu odigrati konstruktivno vlogo.«

KONEC

Opombe:

[1] Mnenje Slovencev o energetski neodvisnosti in obnovljivih virih energije, Ipsos, 2014. Raziskava ima reprezentativen vzorec slovenske populacije glede na spol, starost, izobrazbo in regijo (velikost vzorca 500). Dostopno na naši spletni strani.

Kontakt:
Dejan Savić, 040 165 195, [email protected].

Sporočilo za javnost v PDF obliki.