Zadeva: Odprto pismo – jedrska energija in jedrska elektrarna Krško

Spoštovani premier, gospod Borut Pahor,

Greenpeace – tako kot večina Slovencev – je resno zaskrbljen s stanjem, ki ga je povzročil velik potres, cunami in jedrska katastrofa na Japonskem. Naše misli so z ljudmi, ki so neposredno prizadeti v Sendaiu in drugih najbolj prizadetih območjih.

Kljub temu, da celotne posledice jedrske nesreče v Fukušimi še vedno ne moremo predvideti, in da se stanje poslabšuje iz ure v uro, se svetu jasno kaže slika, kako nevarna in ranljiva je jedrska energija in kako resne so lahko posledice nesreče. Še več, kaže da celo tehnično najvarnejše napeljave na svetu, kot so uporabljene v uspešni, visokotehnološki državi kot je Japonska, lahko zatajijo.

Medtem ko še vedno upamo, da se jedrska nesreča v Fukušimi ne bo razvila v katastrofo, ki bi dosegla ali presegla tisto iz Černobila, so naših pomislekov deležne tudi vse preostale jedrske elektrarne. Ena izmed evropskih jedrskih elektrarn, ki nas najbolj skrbi, je JE Krško. Poročilo, ki ga je naročil Greenpeace[1], zaključuje, da JE Krško morebiti ne bi zdržala potresa, ki se v Sloveniji zgodi najmanj enkrat na 200 let.

Na podlagi tega vas prosimo, da takoj sprejmete naslednje odločitve:

  • Opustitev načrtovanega podaljšanja življenjske dobe JE Krško preko leta 2023.´
  • Opustitev vseh načrtov povezanih z izgradnjo novega jedrskega reaktorja v Sloveniji.

Dodatno temu vas prosimo, da zagotovite hiter in učinkovit proces resne javne razprave, ki bo dala naslednje rezultate:

  • Uresničitev obsežnega programa izkoriščanja obnovljivih virov energije, ki bo temeljil na ekološko sprejemljivem izkoriščanju biomase, vetrne, sončne in geotermalne energije, kar bi zagotovilo hitro zaprtje obstoječega jedrskega reaktorja v Krškem, in posledično tudi opustitev načrtovanih investicij v podnebje ogrožajoče premogovne elektrarne, kot je TEŠ6.
  • Uresničitev obsežnega programa povečevanja energetske učinkovitosti, ki bo podpiral premik k obnovljivim virom energije.

 

V pričakovanju vašega odgovora, vas lepo pozdravljamo.

 

S spoštovanjem,

Mag. Nina Štros, vodja aktivnosti, Greenpeace CEE vSloveniji

Mag. Alexander Egit, izvršni direkor, Greenpeace CEE

 


[1] GreenpeaceReport „Die Erdbebengefährdung des Atomkraftwerkes Krsko“ by Dr. HeinzHögelsberger, Februar 1996