Bruselj, 2. februar 2022 – Evropska komisija je danes uradno predstavila kontroverzni načrt, po katerem bosta fosilni plin in jedrska energija v skladu z uredbo o taksonomiji označena kot trajnostna vira energije. Ta načrt bi lahko potencialno sprožil umik stotin milijard evrov zasebnih naložb iz projektov čiste energije, kot so obnovljivi viri energije, ter njihovo preusmeritev v projekte jedrske energije in fosilnega plina, kar bi pospešilo podnebno krizo.

Poleg tega, da jedrski reaktorji proizvajajo nevarne jedrske odpadke, za katere ni mogoče ustrezno poskrbeti, njihova gradnja poteka tako dolgo, da ne bodo mogli začeti delovati dovolj hitro, da bi pripevali k uresničevanju podnebnih ciljev EU do leta 2030, kar je po trditvah znanstvenikov nujno, če želimo preprečiti najhujše posledice podnebne krize. Poleg tega je fosilni plin najbolj onesnažujoče gorivo v EU, njegove vse višje cene pa povzročajo evropsko energetsko krizo.

Ariadna Rodrigo, zastopnica kampanje za trajnostno financiranje pri Greenpeaceu EU, pravi: »Rada bi prijavila poskus ropa, prosim. Nekdo hoče odvzeti milijarde evrov obnovljivim virom energije in jih nameniti za tehnologije, ki bodisi z ničemer ne prispevajo k boju proti podnebni krizi, kot to velja za jedrsko energijo, bodisi aktivno še dodatno prispevajo k težavam, kot to velja za fosilni plin. Osumljenka se nahaja na sedežu Evropske komisije in se je zamaskirala v nekoga, ki ga je treba jemati resno glede krize podnebja in narave.«

»Ta protiznanstveni načrt je največji primer »greenwashinga« vseh časov. Na laž postavlja trditve EU glede njene globalne vodilne vloge na področju podnebja in okolja. Odločitev o vključitvi fosilnega plina in jedrske energije v taksonomijo si je vse težje razlagati kakor koli drugače kot darilo dvema obupanima industrijskima panogama z vplivnimi političnimi zavezniki,« dodaja Ariadna Rodrigo.

Platforma za trajnostno financiranje, ki jo sestavlja več kot 50 strokovnjakov iz gospodarstva, akademske sfere in civilne družbe in svetuje Evropski komisiji pri njeni zeleni agendi, je v svojem uradnem odzivu na načrt dejala, da določbe o jedrski energiji, zlasti o radioaktivnih odpadkih, kršijo ključno načelo taksonomije, katerega cilj je zagotoviti, da nobena od vključenih tehnologij »ne škoduje bistveno« (»do no significant harm«) okolju. Skupina institucionalnih vlagateljev za podnebne spremembe, katere člani predstavljajo več kot 50 bilijonov evrov sredstev, je prav tako izjavila, da bi predlogi Evropske komisije glede fosilnega plina »preusmerili kapital v dejavnosti, ki niso skladne z zavezo EU o podnebni nevtralnosti do leta 2050«.

Okoljski pravniki pri nevladni organizaciji Client Earth so povedali, da bi bila vključitev fosilnega plina v taksonomijo neskladna z različnimi zakoni EU, vključno s podnebnim zakonom EU iz leta 2021. Več držav in organizacij naj bi načrtovalo pravna izpodbijanja vključitve fosilnega plina in jedrske energije v taksonomijo.

Naslednji koraki

Načrt Evropske komisije naj bi bil deležen takojšnjega nasprotovanja evropskih poslancev, ki so bili izločeni iz postopka odločanja in do zdaj še niso imeli možnosti, da bi pregledali ta sporni načrt.

Greenpeace poziva evropske poslance, naj ta predlog zavrnejo. Za njegovo zavrnitev je potrebna večina v parlamentu oziroma 353 poslancev.

Greenpeace poleg tega poziva vse finančne institucije v EU, naj naložb v jedrsko energijo in plin ne kategorizirajo kot okoljsko trajnostnih ter naj bodo njihove odločitve o energetskih in podnebnih naložbah transparentne in znanstveno utemeljene.

Kontaktni podatki:

Ariadna Rodrigo – aktivistka Greenpeacea EU za trajnostno financiranje: +32 (0)479 99 69 22, [email protected] Pisarna Greenpeace EU: +32 (0)2 274 1911, [email protected]